İlaç Ara

ATOR 40 mg 90 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
90.05 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
90
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

FUCITEC PLUS krem Cilt üzerine haricen uygulanır.

Etken Madde

1 gram FUCİTEC PLUS etkin madde olarak 20 mg fusidik asit ve 1 mg Htametazona eşdeğer betametazon valerat içennektedir.

Yardımcı maddeler

Setomakrogol, setostearil alkol, klorokrezol, likit parafın, sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, vazelin (Beyaz Yumuşak Parafin), sodyum hidroksit ve saflaştırılmış su içennektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ATOR nedir ve ne için kullanılır?

2. ATOR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ATOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ATOR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ATOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ATOR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Fusidik aside, betametazona ya da içeriğindeki diğer maddelerden birine veya birde karşı aşırı duyarlılık

n fazlasına


• Yüzde, özellikle burun, yanaklar ve alında kızarıklığın eşlik ettiği inflamasyon benzeri bir cilt hastalığı (rosacea)

• Burun ve ağız çevresinde kırmızı lekelerin (ağız çevresi dermatiti) eşlik ettiği inflamasyon

• Akne (sivilce) veya akneli alanlar

• Mantarlara, bakterilere veya virüslere bağlı cilt hastalıkları (örneğin uçuk, zona veya suçiçeği)

ATOR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Çocuklar, yüz bölgesi, geniş cilt alanları, cildin dar giysilerin altında kalan bölgeleri veya cilt kıvrım yerlerinin tedavisi için sadece doktorunuza danışarak kullanınız.

FUCİTEC PLUS’ı doktorunuza danışmadan gerektiğinden daha uzun süre ve 4 haftadan uzun süre kullanmayınız.

FUCİTEC PLUS’ın gözler, açık yaralar veya muköz membranlara değmesinden kaçınınız.

Hasarlı cilde, ince ve hassas cilt ya da akne üzerine uygulamadan kaçınınız.

Rektum ya da cinsel organların çevresinde sadece kısa süreli kullanınız.

Aşırı duyarlılık gelişmesi durumunda doktorunuza başvurunuz.

FUCİTEC PLUS uzun süreli kullanıldığı takdirde böbrek üstü bezlerinde hormon oluşumu azalabilir. Bu nedenle, ciddi şekilde yaralandıysanız, ciddi bir enfeksiyonunuz var5a (örneğin zatürre) ya da ameliyat olacaksanız, doktorunuza bildiriniz

Kan ve idrar testleriniz yapılacaksa, FUCİTEC PLUS tedavisi almakta olduğunuzu daima belirtiniz.

FUCİTEC PLUS var olan bir enfeksiyonu maskeleyebilir ve iyileşmesini geciktirebili

"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen c danışınız.”

oktorunuza


ATOR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FUCİTEC PLUS, cilde uygulandığından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe kadınlarda FUCİTEC PLUS kullanılması önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya danışınız.

eczacınıza


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerin FUCİTEC PLUS kullanması önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

FUCİTEC PLUS’ın araç ve makine kullanma becerinizi etkilediğine dair hiçbir bilgi

)| oktur.


FUCİTEC PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

lokal deri


FUCİTEC PLUS’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden setostearil alkol reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

FUCİTEC PLUShn içerdiği klorokrezol alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.ATOR’in saklanması

FUCİTEC PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında sc

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ATOR’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ATOR’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-Kocaeli

DEVAMINI OKU

2.ATOR nedir ve ne için kullanılır?

1. FUCİTEC PLUS nedir ve niçin kullanılır?

FUCİTEC PLUS, bir antibiyotik (fusidik asit) ve güçlü bir kortikosteroid (betametazon valerat) içeren kombine bir preparattır. Fusidik asit bakterilerin üremesini önlerken, betametazon ise antiinflamatuvar etkiye sahip olup, kaşıntıyı azaltır.

FUCİTEC PLUS, deri hastalıklarına ve inflamasyona (yangıya) karşı kullanılır.

30 g’lık tüplerde sunulur.

DEVAMINI OKU

3.ATOR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Lezyonlara günde 2 veya 3 kez uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

Cilt üzerine haricen uygulanır.

Uygulamayı takiben, eğer yara ellerde değilse, eller her seferinde mutlaka yıkanmalıc

ır.


Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda topikal kortikosteroid içeren ilaçların kullanımı etkili tedavi elde edil düşük miktarla sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi çocukların gelişmesini etkileyebilir.

bilecek en myüme ve


Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Betametazon karaciğerde metabolize edildiğinden karaciğer yetmezliğinde dikkatli ol

ınmalıdır.


Eğer FUCİTEC PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenim niz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ATOR kullanırsanız

FUCİTEC PLUS’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ATOR'i kullanmayı unuttuysanız

ATOR'i kullanmayı unuttuysanız

uygulama


Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ATOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

FUCİTEC PLUS tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Uzun süreli kullanımı takiben ilaç kesilirken, hastalığın kızarıklık, yanma ve batma seklindeki alevlenmelerini önlemek açısından ani kesilmemeli, dozu yavaş yavaş azaltılarak kesi melidir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ATOR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİTEC PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Etlerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı eya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİTEC PLUS’a karşı ciddi alerjiniz vat Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

demektir.


Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz ve^a size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaralanma, ameliyat ya da şiddetli enfeksiyonda (örneğin zatürre) ciddi şok durumları,

Karın ve boyun bölgesinde yağlanma, mermi kafa, kızarık yüz, diyabet, kan basıncında aşırı artma, kasların yoğunluğunda azalma,

Cilt altında kapillerde yumaksı görünüm,

Çocuklarda büyümenin yavaşlaması ve kilo aliminin normalden az olması,

Çocuklarda kafa içi basıncının artması nedeniyle sürekli baş ağrısı ve gözlerde ağrı,

Eller ve ayaklar ya da tüm vücutta cerahatli kabartıların eşlik ettiği psöriyaz (sedef).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek yan etkiler (hastalann 1-10/1000’inde görülür):

Döküntü, ilaç kesildiğinde ekzemanın tetiklenmesi, ciltte iritasyon, kaşıntı, yanma veya batma hissi

Sıklığı bilinmeyenler:

Aşırı duyarlılık, kurdeşen tarzı döküntü Kontakt dermatit Ciltte kızarıklık, kuruma

Özellikle uzun süreli kullanımda ciltte incelme ve bazı damarlarda genişleme, çatlama. Kortikosteroide bağlı ciltte beyaz çatlaklar Steroid aknesi

Ağız çevresinde cilt inflamasyonu Ciltte toplu iğne başı büyüklüğünde kanama Ciltte yeni inflamasyon oluşumu ya da inflamasyonun yayılması Ciltte renk kaybı (depigmentasyon)

Burun, yanaklar ve alında kızarıklığın eşlik ettiği inflmasyon benzeri cilt hastalığı (rosacea) İstenmeyen kıllanma

Bunlar FUCİTEC PLUS’ın ciddi olmayan yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU