İlaç Ara

GABTIN 400 mg 50 kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sanofi İlaç San.Ve Tic.A.Ş
Satış Fiyatı
42.69 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Kırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

GABTİN 400 mg kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir kapsülde 400 mg gabapentin bulunur.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, talk, kırmızı demir oksit (E172), titanyum oksit (E171), san demir oksit (E172), jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GABTIN nedir ve ne için kullanılır?

2. GABTIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GABTIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GABTIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.GABTIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GABTIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Gabapentin veya GABTİN’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aleijiniz (aşın duyarlılık reaksiyonunuz) varsa.
 • • Yeni başlayan, ani pankreas iltihabınız (akut pankreatit) varsa.

  GABTIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Böbrek problemleriniz varsa.
 • Kanınızın temizlenmesi için kan diyalizi (hemodiyaliz) oluyorsanız kas ağrısı ve/veya güçsüzlük gelişmesi durumunda doktorunuza söyleyiniz.
 • Sürekli mide ağnsı şikayeti, bulantı ve tekrarlayan kusma gelişirse, kendinizi hasta hissediyorsanız veya hasta iseniz hemen doktorunuza başvurunuz, bunlar yeni başlayan, ani veya hemorajik pankreas iltihabı belirtileri olabilir.
 • Doktorunuzla konuşmadan GABTİN kullanmayı bırakmayınız. İlacm ani kesilmesi kesintisiz sara nöbetleri (status epileptikus) gibi yan etkilere neden olabilir.
 • Diğer antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi GABTİN alırken, nöbet sıklığınızda artış ve yeni nöbet tipleri oluşuyorsa doktorunuza söyleyiniz.
 • Küçük dalma nöbeti (absanslar) dahil olmak üzere karma nöbetleriniz varsa.
 • 36 haftadan daha uzun tedavi alacaksanız.
 • Morfin tedavisi alıyorsanız, doktorunuz uyku hali (somnolans) gibi merkezi sinir sistemi depresyonu belirtileri açısından sizi dikkatle izleyecektir. Gerekirse GABTİN veya morfin dozunu azaltacaktır.
 • 65 yaşm üzerinde iseniz uyku hali, kol ve bacaklarda ödem (periferik ödem), kuvvetsizlik/güçten düşme ortaya çıkabilir.

  6-12 yaş arasındaki çocuklarda duygusal değişiklik (özellikle davranış problemleri), saldırgan (agresif) davranışlar, konsantrasyon problemleri ve okul performansında değişiklikler dahil olmak üzere düşünce bozuklukları ve özellikle yorulmama ve hiperaktivite (hiperkinezi) oluşmuştur. Gabapentin kullanan hastalarda bu olayların çoğunluğu hafif ve orta derecede görülmüştür.

  Gabapentin gibi antiepileptiklerle tedavi gören az sayıda insanda kendine zarar verme veya intihar düşünceleri gelişmiştir. Bu tip düşünceleriniz olduğunda, hemen doktorunuzla irtibata geçiniz.

  Gabapentin tedavisi sırasmda ciddi, yaşamı tehdit edici eozinofili (kanda eozinofil adı verilen bir tür aleıji hücresi sayısında artış) ve sistemik semptomlu ilaç döküntüsü adı verilen aşın duyarlılık belirtileri görülmüştür. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz, döküntü veya ateş ve lenfadenopati gibi aşın duyarlılık belirtisi olabilecek belirtilerin ciddi bir medikal olay habercisi olabileceği ve bu gibi olayların acilen bildirilmesi gerektiği konusunda sizi bilgilendirmelidir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GABTIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  GABTİN yemekle birlikte veya yemekten bağımsız bir şekilde alınabilir.

  GABTİN kullanırken alkol alınmaması önerilmektedir. Alkol GABTİN kullanımı sırasında yan etki oluşma riskini artırabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GABTİN, doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamile olduğunuzu söylerse bu ilacı, bebeğiniz ve sizin için ciddi sonuçlara neden olabileceğinden aniden kesmeyiniz.

  GABTİN kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuz ile temasa geçiniz. Çocuk doğurma çağmda olan kadınlar, etkin doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza damsınız.

  f

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GABTİN’in etkin maddesi gabapentin anne sütüne geçmektedir. Bebeğe etkisi bilinmediğinden doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe emzirirken GABTİN kullanımı önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  GABTİN baş dönmesi, sersemlik ve yorgunluğa neden olabilir. Bu belirtiler oluşursa, araç ve makine kullanmanızı etkileyip etkilemediğinden emin olmadıkça, bu aktiviteleri yapmayınız.

  GABTIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar GABTİN’in etkisini değiştirebilir veya GABTİN diğer ilaçlarla aynı zamanda alınğında tek başına diğer ilaçların etkililiğini azaltabilir. Bunlar aşağıdaki ilaçlan kapsar:

 • Morfin GABTİN’in etkisini arttırabildiğinden, morfin içeren ilaçlar alıyorsanız, doktor veya eczacınıza başvurunuz.
 • Eğer GABTİN ile alüminyum veya magnezyum içeren antasitler eş zamanlı olarak kullanılırsa, GABTİN’in mideden emilimi azalabilir. Bu nedenle, GABTIN’in bir antasit ilaç alımından en erken 2 saat sonra kullanılması önerilmektedir.
 • GABTİN bazı laboratuvar testlerini etkileyebilir, idrar testi gerektiğinde GABTİN kullandığınızı doktor veya hastanedeki görevlilere söyleyiniz.
 • Mevcut tedavinize ilave olarak, doktorunuz aksini söylemediği sürece kendi kendinize GABTİN kullanmayınız.
 • Yapılan çalışmalarda fenitoin, valproik asit, karbamazepin ve fenobarbital ile gabapentin arasında bir etkileşim gözlenmemiştir. Gabapentin, noretindiron ve/veya etinil estradiol içeren oral kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları) etkisini bozmaz. GABTİN’in diğer sara nöbetlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiepileptik ilaçlar) ve ağız yoluyla alman doğum kontrol ilaçlan ile etkileşime girmesi durumu doktorunuz tarafından dikkate alınacaktır.
 • Alkol ya da merkezi sinir sistemi üzerine etkili ilaçlar, GABTİN’in merkezi sinir sistemi ile ilgili uykuya eğilim hali (somnolans) ve hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi) gibi bazı yan etkilerini şiddetlendirebilir.
 • Simetidin ile birlikte kullanımı, gabapentinin böbreklerden atılımmda klinik açıdan önemli olmayan hafif bir düşüş meydana getirir. Probenesid ile birlikte kullanımında böbreklerden atılımda bir değişiklik gözlenmemiştir.
 • Kediotu, san kantaron, kava biberi, gotu kola gibi bazı bitkisel ürünler sinir sistemi baskılanmasım (depresyonunu) arttırabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.
 • Çuha çiçeği isimli bitkisel ürün ile birlikte kullanımı nöbet eşiğini düşürebileceğinden birlikte alınmamalıdır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.GABTIN’in saklanması

  GABTİN ’i çocukların göremeyeceğe, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GABTIN’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi’.

  Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

  Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel: (0212) 339 39 00 Faks: (0212) 33911 99

  Üretim yeri:

  Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Küçükkanştıran 39780 Lüleburgaz Tel: (0 288) 427 10 00 Faks: (0 288) 427 14 55

  Bu kullanma talimat    tarihinde onaylanmıştır.

  DEVAMINI OKU

  2.GABTIN nedir ve ne için kullanılır?

  • GABTİN, diğer antiepileptik ilaçlar olarak adlandınlan ilaç grubundandır. Bu ilaçlar sara (epilepsi) ve sinir dokusunun hasarına bağlı ağn (nöropatik ağn) tedavisinde kullanılır.
  • GABTİN 400 mg kapsül, 50 kapsül içeren ambalajlarda bulunur, her kapsül 400 mg gabapentin içermektedir.
  • GABTİN, değişik türlerdeki sara (epilepsi) ve sinir dokusunun hasarına bağlı ağn (nöropatik ağn) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Ağn hissi; sıcak, yakıcı, zonklama, çarpıntı, ateş, bıçak saplanması hissi gibi, acı, kramp girmesi, ağn, karıncalanma, hissizlik, uyuşma gibi çeşitli şekillerde tanımlanabilir.
  DEVAMINI OKU

  3.GABTIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  GABTİN kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir.

  GABTİN almaya doktorunuz kullanmamanızı söyleyinceye kadar devam ediniz.

  Sara (epilepsi):

  Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda GABTİN kullanımı:

  C,


  Tabletleri önerilen sayıda alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg ile 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz günde maksimum 3600 mg olacak şekilde dereceli olarak artırılabilir. Doktorunuz bu dozu 3’e bölünmüş bir şekilde - örneğin sabah, öğleden sonra ve akşamlan - almanızı söyleyecektir.

  Yetişkinlerde sinir dokusu başarma bağlı gelişen ağn (nöropatik ağn):

  GABTİN tabletleri doktorunuzun önerisine uygun olarak alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg ile 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz dereceli olarak günde maksimum 3600 mg’ a kadar artınlabilir ve doktorunuz bu dozu 3’e bölünmüş bir şekilde - örneğin sabah, öğleden sonra ve akşamlan - almanızı söyleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  GABTİN sadece ağız yoluyla (oral) kullanım içindir.

  GABTİN’i yeterli miktarda içecek ile birlikte çiğnemeden alınız.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  6-12 yaş arasındaki çocuklarda GAB TİN kullanımı:

  Çocuğunuza verilmesi gereken doz doktorunuz tarafından çocuğunuzun kilosu hesaplanarak belirlenecektir. Tedaviye günde 3 eşit doza bölünerek verilen 10-15 mg/kg gibi düşük bir başlangıç dozuyla başlanır ve yaklaşık 3 günlük bir süreçte doz dereceli olarak artırılır.

  6 yaş ve üzerindeki çocuklarda, etkili gabapentin dozu günde 25-35 mg/kg’dır. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

  İlacm günlük dozu genellikle 3 eşit doza bölünerek, örneğin sabah bir doz, öğleden sonra bir doz ve akşam bir doz şeklinde alınır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaşm üzerinde iseniz ve böbrek hastalığınız yoksa GABTİN’i normal dozunda kullanabilirsiniz.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek sorunlarınız varsa veya kanınızın temizlenmesi (hemodiyaliz) işlemini yaptınyorsanız doktorunuz size farklı bir doz şeması veya doz reçeteleyebilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer sorunu olanlarda çalışma yapılmamıştır.

  Eğer GABffl'l’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GABTIN kullanırsanız

  GABTİbP’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Önerilenden daha yüksek dozlar; bilinç kaybı, baş dönmesi, çift görme, konuşmada güçlük, sersemleme ve ishal gibi istenmeyen etkilerde artışa yol açabilir. Derhal doktorunuzu arayınız veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  Hastanenin hangi ilaçlan aldığınızı kolaylıkla belirleyebilmesi için kullanmadığınız tüm tabletleri kutusu ve kullanma talimatlanyla birlikte yanınıza alınız.

  GABTIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu almayı unutursanız ve eğer bir sonraki doz alma zamanınız gelmediyse, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GABTİN ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz size aksini söylemedikçe, GABTİN kullanmaya devam ediniz. Eğer tedaviniz sonlandınlmaya karar verilirse, bunun dereceli olarak ve en az bir haftalık bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  Aniden veya doktorunuz söylemeden GABTİN almayı sonlandınrsamz nöbet, ağrı ve rahatsızlık hissi oluşması riski artar.

  Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler arasında şunlar yer alır: endişe, uyuma güçlüğü, bulantı, ağn, terleme ve göğüs ağnsı. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacm kullanımı konusunda başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza damsınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi GABTIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, GABTİN kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz. Bu yan etkiler seyrek görülmelerine rağmen ciddi olabilir.

 • Dudaklarda ve yüzde şişkinlik, deri döküntüsü ve kızarıklık ve/veya saç dökülmesi (bunlar, ciddi bir aleıjik reaksiyon belirtileri olabilir)
 • Kanın temizlenmesi işlemine (hemodiyalize) giriyorsanız, kas ağnsı ve/veya güçsüzlük hissetmeniz halinde doktorunuza bildiriniz.
 • Sürekli karın ağnsı, bulantı ve kusma (bunlar, akut pankreatit (ani pankreas iltihabı) belirtileri olabilir)
 • Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya kullanma talimatında yer almayan yan etkilerden birini fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

  Diğer yan etkiler şunlardır:

  Çok yaygın yan etkiler (10 kişide l’den fazla kişiyi etkileyebilen)

 • Bas dönmesi
 • *

 • Koordinasyon eksikliği
 • Viral enfeksiyon
 • Uyuşuk hissetme
 • Yorgun hissetme
 • Ateş
 • Yaygın yan etkiler (10 kişide l'den az kişiyi etkileyebilen)

 • Yüz, gövde veya kol ya da bacaklarda görülen şiddetli spazm veya seri ani kasılmalar
 • (Konvülziyonlar)

 • Sarsıntılı hareketler
 • Konuşma güçlüğü
 • Hafıza kaybı
 • Titreme
 • Uyuma güçlüğü
 • Başağnsı
 • Ciltte hassasiyet
 • Hissetmede azalma
 • Koordinasyon güçlüğü
 • Olağandışı göz hareketleri
 • Reflekslerde artış, azalma veya reflekslerin kaybolması
 • Akciğer iltihabı
 • Solunum yolu enfeksiyonu
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Enfeksiyon
 • Kulakta iltihaplanma
 • Düşük akyuvar (lökosit) sayımlan
 • İştahsızlık
 • İştah artısı
 • * »

 • Başkalarına karşı kızgınlık
 • Zihin kanşıklığı
 • Duygu durumunda değişiklikler
 • Depresyon
 • Kaygı/endişe
 • Sinirlilik hali
 • Düşünme güçlüğü
 • Bulanık görme
 • Çift görme
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Yüksek kan basmcı
 • Yüz kızarması veya kan damarlarında genişleme
 • Nefes almada zorluk
 • Bronşit
 • »

 • Boğaz ağnsı
 • Öksürük
 • Burun akıntısı veya burunda kuruluk
 • Kusma
 • Bulantı
 • Dişle ilgili sorunlar
 • Dişeti iltihabı
 • İsimi
 • Kann ağnsı
 • Hazımsızlık
 • Kabızlık
 • Ağızda veya boğazda kuruluk
 • Gaz (flatülans)
 • Yüzde şişkinlik
 • » *

 • Morarma
 • Döküntü
 • Kaşmtı
 • Akne
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Sırt ağrısı
 • Seyirmeler
 • Ereksiyon zorluğu (sertleşme sorunu)
 • Bacaklar ve kollarda şişkinlik
 • Yürüme güçlüğü
 • Güçsüzlük
 • Ağrı
 • Rahatsız hissetme
 • Grip benzeri belirtiler
 • Beyaz kan hücrelerinde düşüş
 • Kilo artışı
 • Kaza sonucu yaralanma, kemik kırılması, sıyrık.
 • Bunlara ek olarak çocuklarda yapılan araştırmalarda, saldırgan davranışlar, kesik kesik ve sarsıntılı hareketler yaygın olarak rapor edilmiştir.

  Yaygın olmayan yan etkiler (1000 kişide l'den fazla kişiyi etkileyebilen):

 • Kurdeşen gibi aleıjik reaksiyonlar
 • Harekette azalma
 • Çok hızlı kalp atışı
 • Yüz, vücut ve kollarda görülebilen şişlik
 • Karaciğerde soruna işaret eden, kan testinde anormal sonuçlar
 • Pazara sunulduktan sonra aşağıdaki yan etkiler rapor edilmiştir:

 • Kanda kreatin fosfokinaz seviyesinde yükselme
 • Kas dokusundaki hasar sebebiyle, iskelet kası dokusunda meydana gelen ani bozulma (rabdomiyoliz)
 • Akut böbrek yetmezliği, idrar tutamama/kaçırma
 • Pankreas iltihabı
 • Karaciğer iltihabı, cilt ve gözlerde sararma (sanlık)
 • Hayal görme (Halüsinasyonlar)
 • Sertlik, kıvranma ve sarsıntılı hareketler gibi anormal hareketlerle ilgili sorunlar
 • Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler (kaygı, uyuma güçlüğü, bulantı, ağn, terleme), göğüs ağnsı
 • Meme dokusunda artış, memelerde büyüme
 • Kan pıhtılaşma hücrelerinde (trombositlerde) azalma
 • Şeker hastalarında kan şekerinde dalgalanmalar
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişkinlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson Sendromu)
 • Genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşın duyarlılık durumu (eritema multiforme)
 • Aleıji sonucu yüzde ve boğazda şişme (anjioödem)
 • Saç dökülmesi (alopesi)
 • Bir kas ya da kas grubunda ani kısa süreli kasılmalar (miyoklonus)
 • Kulak çınlaması (tinnitus)
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU