İlaç Ara

KEFSID 500 mg 12 kapsül {8699517150128}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Actavis İlaçları A.Ş
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
12
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KEFSİD 500 mg Kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her kapsül, 500 mg sefaklora eşdeğer 524.66 mg sefaklor monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, magnezyum stearat, sodyum nişasta glikolat, titanyum dioksit, siyah demir oksit, kırmızı demir oksit ve eritrosin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KEFSID nedir ve ne için kullanılır?

2. KEFSID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KEFSID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KEFSID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.KEFSID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KEFSID’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya KEFSID içindeki etkin veya yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • KEFSID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa.
 • Penisilinlere veya başka ilaçlara karşı alerjiniz varsa
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  KEFSID’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Kapsül, kırılmadan, ezilmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır. Ağız yolundan aç ya da tok kamına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmiştir.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  KEFSİD’m araç ve makine kullanma becerisini etkilediğine yönelik bilgi bulunmamaktadır.

  KEFSID’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 6 mg sodyum nişasta glikolat ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Bir saat içinde alınan magnezyum ya da alüminyum hidroksit içeren antiasid ilaçlar KEFSİD’in emilim süresini azaltırlar. H2 blokörleri KEFSID emilim hızı ve oranı üzerinde etkili değildir.
 • Bütün diğer beta-laktam antibiyotikleri gibi KEFSİD’in böbreklerden atılımı probenesid (gut hastalığında kullanılan bir ilaç) İle azalır. Varfarin (kan pıhtılaşmasının tedavisi ve korunmasında kullanılan bir ilaç) ve KEFSİD’i birlikte kullanan hastalarda protrombin zamanı (pıhtılaşma fonksiyonlarının azaldığını gösteren bir test) uzaması görülebilir.
 • • Sefaklor uygulaması idrarda hatalı-pozitif glikoz reaksiyonu verdirebilir. Sefalosporinlerle yapılan tedavilerde direkt Coombs testi pozitif olabilir.

  Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçları kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.KEFSID’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KEFSID’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Actavis İstanbul İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Ortabayır Mah. Ağaçaltı Sok. No : 5/2 Kağıthane/İstanbul

  Üretim yeri:

  ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

  Büyükdere cad. No: 205 4.Levent-İstanbul

DEVAMINI OKU

2.KEFSID nedir ve ne için kullanılır?

KEFSID kapsülün opak kırmızı renkli gövdesi, opak siyah renkli başlığı vardır. Her kutuda 12 kapsül vardır.

KEFSİD, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruba aittir.

KEFSİD sefaklora duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, farenjit, tonsilit (bademcik iltihabı), pnömoni (zatüree), komplikasyonsuz alt idrar yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.KEFSID nasıl kullanılır ?

Önerilen doz olan günde 3 kapsülü, açmadan, ezmeden ve çiğnemeden alınız, ilacınızı 8 saat ara ile her gün aym vakitte almaya çalışınız.

Uygulama yolu ve metodu

KEFSİD ağızdan alınır.

Değişik yaş gruplan:

Yaşlılarda kullanımı

KEFSlD’in erişkinlerdeki kullanımı ile yaşlılardaki kullanımı arasında kullanım dozu ve sıklığı açısından herhangi bir değişiklik yoktur.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir. (Durumunuza göre doz yarı yarıya azaltılabilir)

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasına gerek yoktur.

Eğer KEFSİD’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KEFSID kullanırsanız

KEFSİD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye başvurunuz.

Aşırı doz belirtileri bulantı, kusma, karın üst bölgesinde ağrı ve ishaldir. Bu gruptaki ilaçlar aşırı dozlarda nöbet geçirme olasılığım artırabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gereklidir.

KEFSID'i kullanmayı unuttuysanız

Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıkları uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KEFSID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm diğer ilaçlar gibi, KEFSİD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa KEFSID’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Nefes almada zorluk
 • Deride kaşıntı, şişlik, döküntü, kızarıklık
 • Deride ve mukoza mebranlarmda (ağız, boğaz ve bazı iç organların yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku) şişme ve kabarcık oluşumu
 • Kuvvetsizlik, yorgun düşme
 • Yüz ve dudakları da kapsayan ödem (su birikmesinden kaynaklanan şişme)
 • Vücutta karıncalanma
 • Bayılma
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KEFSİD’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Ateş, inatçı boğaz ağrısı gibi inatçı yeni enfeksiyonlar
 • Eklemlerde ağrı, kas güçsüzlüğü ile seyreden deri döküntüleri, kaşıntı (serum hastalığı)
 • Şiddetli, kanlı veya sümüklü olabilen inatçı ishal
 • İdrar renginin koyu çıkması, deride morluklar veya kanama gelişmesi gibi kan hücrelerinin azalmasını gösteren bulgular
 • Deri ve gözlerde sarılık
 • Deri altında sıvı toplanması, soyulma, nekroz (kangren) gibi bulguların eşlik ettiği ciddi deri reaksiyonları
 • İdrar miktarında azalma
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Yorgunluk
 • Uykusuzluk
 • Sinirlilik
 • Bulantı, kusma, hafif ishal, hazımsızlık
 • Artmış kas kasılmaları
 • Genital bölgede (vajinada) enfeksiyonlar
 • Deride döküntü, kaşıntı
 • Kaslarda sertleşme
 • Bunlar KEFSİD’in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU