İlaç Ara

NIMEKSIL jel % 1 30 gr jel

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

NİMEKSİL %1 jel Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

: Her bir gram jel 0.01 gram nimesulid içerir.

Yardımcı maddeler

Makrogol 400, propilen glikol, sepineo 600, etanol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NIMEKSIL nedir ve ne için kullanılır?

2. NIMEKSIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NIMEKSIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NIMEKSIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.NIMEKSIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NIMEKSIL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • NIMEKSİL’in içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
 • Alerjik tepkileri uyaran ve prostaglandin sentezini engelleyen asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç gtııbuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, alerjik burun akıntısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapakları, dış üreme organları, dudaklar ve dil gibi yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip) neden oluyorsa NIMEKSİL ’i kullanmayınız.
 • Lokal enfeksiyon bulunan, hasar görmüş veya aşınmış deri yüzeyinde kullanmayınız.
 • Diğer topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 • NIMEKSIL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • NIMEKSİL i gözlere, mukozalara (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerini kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine ya da derideki açık yaralara uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.
 • Ağız yolu ile almayınız. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.
 • NIMEKSİL kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık veya kaşıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 • Mide-bağırsak kanaması, aktif veya olası mide ülseri, ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği, ağır kan pıhtılaşma bozuklukları veya ağıt/kontrol edilemeyen kalp rahatsızlığı olan hastalarda dikkatle kullanınız.
 • Diğer NSAI (ağrı, ateş ve iltihaba etkili) ilaçlara aşırı hassasiyeti bulunan hastaların tedavisinde kullanılırken özel önlem alınız. Tedavi sırasında hassasiyet oluşma ihtimalini gözardı etmeyiniz. Tedavi boyunca NIMEKSİL ile diğer topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) NSAI ilaçlar ile beraber uygulandığında yanma hissi ve istisna olarak fotodermatoz (ışık maruziyeti ile ortaya çıkan deri hastalığı)
 • oluşabilir. Işığa duyarlılık hissini azaltmak için direkt güneş ışığına maruz kalmayınız.

 • NİMEKSİL’i gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.
 • NİMEKSİL’i uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.
 • NİMEKSİL’i sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir metaryalle kapatmayınız.
 • İstenmeyen yan etkiler, mümkün olan en kısa süre için en az etkili dozun kullanılmasıyla azaltılabilir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NİMEKSİL ’in gebelik döneminde kullanılması önerilmemektedir. Özellikle gebeliğin 3. döneminde NİMEKSİL kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Nımesulidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Emzirme döneminde NİMEKSİL kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

  NİMEKSİL ’i emzirmeden önce göğüs bölgesi üzerine uygulamayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  NİMEKSİL in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  NIMEKSIL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NİMEKSİL’in içeriğinde bulunan propilen glikol ciltte tahrişe sebep olabilir. Bu tıbbi ürün etanol içermektedir. Ancak uygulama yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  NİMEKSİL in herhangi bir ilaç veya madde ile bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

  NİMEKSİL’i topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.

  5.NIMEKSIL’in saklanması

  NİMEKSIL ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NIMEKSIL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NIMEKSIL’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  TERRA İLAÇ ve KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

  İnkilap Matı. Küçüksu Cad. No:109/C Blok Kat:5 D:20-21 Ümraniye / İSTANBUL

  Üretici:

  Zentiva Sağ. Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. KüçükkarıştıranPK:83-93 39780 Lüleburgaz / KIRKLARELİ

  DEVAMINI OKU

  2.NIMEKSIL nedir ve ne için kullanılır?

  • NİMEKSİL^ etkin madde olarak nimesulid içeren jel formunda bir ilaçtır.
  • NİMEKSİL topikal kullanılan non-steroidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
  • NİMEKSİL her bir gram jelde 0.01 gram nimesulid içerir.
  • NİMEKSİL, 30 gram jel içeren alüminyum tüp içinde kullanıma sunulmaktadır
  • NİMEKSİL;
  • -    Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı

   iltihaplanma ve şişmede,    ’

   -    Yumuşak doku iltihaplanmalarında,

   -    Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

  DEVAMINI OKU

  3.NIMEKSIL nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde NIMEKSİL’i etkilenen bölgeye günde 2 veya 3 kez uygulayınız. Önerilen tedavi süresi 7-15 gündür.

  Uygulama yolu ve metodu

  NİMEKSİL yalnızca topikal kullanım içindir. NİMEKSİL’İ etkilenen bölgeye nazikçe tamamen emilinceye kadar uygulayınız. Tedavi sırasında bandajlama veya kapatma (oklüzyon) uygulamayınız. Etkilenen bölgeye NİMEKSİL’! kuvvetli bir şekilde ovarak sürmeyiniz.

  •    Değişik Yaş Grupları:Çocuklarda Kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

  Özel kullanım durumları

  f !™^r je,mczli8h Ag’r Mbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, NİMEKSİL dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.

  Eğer NİMEKSİL 'in, etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NIMEKSIL kullanırsanız

  NİMEKSİL kullandıysanız:

  NİMEKSİL den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NİMEKSİL’in aşırı kullanımı ile ilgili bilinen bir olay yoktur.

  NIMEKSIL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  NIMEKSİL ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  NİMEKSİL tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tum ilaçlar gibi, NİMEKSİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.    J

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Uygulama bölgesinde;

  Yaygın

 • Kaşıntı (prurit)
 • Kızarıklık (eritem)
 • Bilinmiyor

 • Hafif veya orta şiddette cilt tahrişi
 • Pullanma
 • Deri döküntüsü
 • Bunlar NİMEKSİL’in hafif yan etkileridir.

  Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU
  Ameliyatsız Hemoroid Tedavisi