İlaç Ara

ESLONG 20 mg 30 efervesan tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ESLONG 20 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet, 20 mg Essitalopram’a eşdeğer 25,55 mg Essitalopram oksalat içerir.

Yardımcı madde(ler):Her bir efervesan tablet sitrik asit anhidrus, sodyum bikarbonat, maltodekstrin, sorbitol (E420), aspartam (E951), polietilen glikol, limon aroması, beta karoten %1 CWS içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ESLONG nedir ve ne için kullanılır?

2. ESLONG’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ESLONG nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ESLONG’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ESLONG kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ESLONG’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Essitaloprama veya ESLONG’da bulunan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyonunuz varsa.

• Selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır), moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) ve linezolid (antibiyotik) dahil olmak üzere monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) olarak isimlendirilen bir ilaç grubunda yer alan başka ilaçları kullanıyorsanız.

 Pimozid (ruhsal bozuklukların düzeltilmesinde kullanılır) kullanıyorsanız.

ESLONG’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer başka bir hastalığınız ya da durumunuz mevcutsa doktorunuza söyleyiniz, doktorunuz bu durumu göz önüne almak isteyebilir. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza bildiriniz.

Eğer:

• Sara hastalığınız varsa. Eğer nöbetler meydana gelir veya nöbet sıklığında bir artış gözlenirse ESLONG ile tedavi durdurulmalıdır.

• Karaciğer veya böbrek bozukluğunuz varsa. Doktorunuz doz ayarlamasına ihtiyaç duyabilir.

• Şeker hastalığınız varsa. ESLONG ile tedavi glisemik kontrolü değiştirebilir. İnsulin ve/veya ağız yoluyla alınan hipoglisemik dozunun ayarlanması gerekebilir.

• Kanda düşük seviyede sodyum varsa.

• Kolaylıkla kanama veya çürüme oluşmasına karşı eğilim varsa.

• Elektrokonvulsif tedavi alıyorsanız.

• Koroner kalp hastalığınız varsa.

Lütfen dikkat ediniz.

Depresyon ve ilişkili hastalıkları tedavi etmede kullanılan diğer ilaçlarda olduğu gibi, iyileşme hemen gerçekleşmez. ESLONG ile tedaviye başladıktan sonra, herhangi bir gelişme görülmesi birkaç hafta alır. Panik bozukluk tedavisinde herhangi bir iyileşme belirtisinin görülmesi genellikle 2-4 hafta alır. Tedavinin başlangıcında bazı hastalarda anksiyete artışı görülür, bu durum tedaviye devam edildiğinde ortadan kalkar. Bu nedenle, doktorunuzun direktiflerini tam olarak uygulamanız, doktorunuza danışmadan tedaviyi kesmemeniz veya doz değişikliği yapmamanız çok önemlidir.

Bazen, depresyon veya panik bozukluk belirtileri kendine zarar verme veya intihar düşüncelerini de içerebilir. İlacın tam antidepresan etkisi görülmeye başlandığında bu belirtilerin devam etmesi veya daha kötüye gitmesi mümkündür. Eğer 30 yaşın altında genç bir hastaysanız veya daha önce antidepresif ilaç kullanmadıysanız bu durumun meydana gelme olasılığı daha fazladır.

Manik depresif hastalığı olan bazı hastalar, manik faza girebilirler. Bu durum alışılmadık ve hızlı değişen fikirler, manasız mutluluk ve aşırı fiziksel aktivite ile karakterize edilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, doktorunuza başvurunuz.

Ayrıca, tedavinin ilk birkaç haftasında huzursuzluk, oturmada ya da hareketsiz kalmada zorluk gibi belirtiler de görülebilir. Bu belirtilerle karşılaşırsanız, doktorunuza başvurunuz. Bazen siz yukarıda bahsedilen belirtileri fark edemeyebilirsiniz, bu nedenle arkadaş veya akrabalarınızdan, davranışlarınızdaki muhtemel değişiklikleri gözlemlemede size yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz.

Eğer, sıkıntılı düşünceler veya deneyimleriniz varsa veya yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri meydana gelirse doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz.

Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki gençlerde kullanımı

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse doktor tarafından yakinen izlenmesi gereklidir.

ESLONG normalde çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlik çağındaki gençlerde kullanılmamalıdır. Ayrıca bilinmelidir ki; 18 yaşın altındaki hastalar bu sınıf ilaçları kullandıklarında, intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanca davranışlar (saldırganlık, zıt davranışlar ve sinir) gibi yan etkilerin riski artmaktadır. Buna rağmen, doktorunuz yararına olduğunu düşündüğünden, 18 yaşın altındaki hastalar için ESLONG reçete edebilir. Eğer doktorunuz 18 yaşın altındaki bir hastaya ESLONG reçete etmişse ve siz bunu tartışmak istiyorsanız, lütfen doktorunuza geri dönünüz. 18 yaşın altındaki hasta ESLONG’u kullanırken yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri oluşur veya daha kötüye giderse doktorunuzu mutlaka bilgilendirmelisiniz. Ayrıca, ESLONG’un bu yaş grubunda büyüme, olgunlaşma ve zihinsel ve davranışsal gelişimi içeren uzun süreli güvenlilik etkileri bildirilmemiştir.

"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

ESLONG’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ESLONG’u yemekle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz.

Alkol ile etkileşim göstermediği halde, diğer birçok ilaçta olduğu gibi ESLONG’un alkol ile birlikte kullanılması önerilmez.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzla konuşmalısınız. Hamileyseniz doktorunuz ile olası yarar ve zararları konuşmadan ilacı almayınız.

Hamileliğinizin son 3 ayında ESLONG alırsanız yeni doğan bebeğinizde şu etkiler görülebilir: nefes almada güçlük, mavimsi mor renkte deri, nöbetler, vücut sıcaklık değişimleri, beslenme güçlüğü, kusma, düşük kan şekeri, sert veya gevşemiş kaslar, kuvvetli refleksler, titreme, aşırı sinirlilik, asabiyet, uyuklama, sürekli ağlama, uykusuzluk ve uyuma güçlüğü. Yeni doğan bebekte bu belirtilerin herhangi birini görürseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörü (SSRI) grubu ilaçların gebelik süresince alımında, yenidoğanda potansiyel dirençli pulmoner hipertansiyon (pulmoner hipertansiyon; güç harcamakla şiddetlenen nefes darlığı, baş dönmesi, baygınlık ve diğer semptomlara yol açan akciğer atardamarı ya da akciğer vaskülatöründe kan basıncının artışıdır) riski bulunmaktadır.

ESLONG hamilelik sırasında kullanılırsa kesinlikle aniden kesilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

ESLONG bu tür aktivitelerdeki yetenekleri etkilememektedir ancak hastalar, otomobil dahil tehlikeli araç ve makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

ESLONG’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Aspartam uyarısı

ESLONG her bir dozunda aspartam (E951) ihtiva eder. Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

Sodyum uyarısı

ESLONG her bir dozunda 5,83 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Sorbitol uyarısı

ESLONG her bir dozunda sorbitol (E420) ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Etkin madde olarak, fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid ve tranilsipromin içeren "Selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitorleri (MAOI)". Eğer bu ilaçlardan herhangi birini kullandıysanız ESLONG’a başlamadan önce 14 gün beklemelisiniz.

ESLONG kullanımına son verdikten sonra bu ilaçlardan herhangi birine başlamak için 7 gün beklemelisiniz.

• Moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) içeren "Geri dönüşümlü, seçici MAO-A inhibitörleri".

• Selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır) içeren "Geri dönüşümü olmayan, MAO-B inhibitörleri". Bunlar yan etki riskini arttırırlar.

• Lityum (manik depresif bozukluk tedavisinde kullanılır) ve triptofan.

• Antibiyotik linezolid

• İmipramin ve desipramin (her ikisi de depresyon tedavisinde kullanılır).

• Sumatriptan ve benzer ilaçlar (migren tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli ağrılara karşı kullanılır). Bunlar yan etki riskini arttırırlar.

• Simetidin ve omeprazol (mide ülseri tedavisinde kullanılır), fluvoksamin (antidepresan) ve tiklopidin (inme riskini azaltmak için kullanılır). ESLONG’un yükselmiş kan seviyelerine neden olabilir.

• St. John’s Wort (Hypericum perforatum)- depresyonda kullanılan bitkisel tedavi.

• Aspirin ve steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici veya antikoagülan olarak adlandırılan kan inceltici ilaçlar).

• Varfarin, dipiridamol ve fenprokumon (antikoagülan olarak adlandırılan kan inceltici ilaçlar). Doktorunuz ESLONG ile tedaviye başlarken ve tedaviyi sonlandırırken, antikoagülan dozunuzun uygun olduğunu doğrulayabilmek amacıyla kanınızın pıhtılaşma zamanını kontrol edecektir.

• Düşük nöbet eşiği riskinden dolayı, meflokuin (sıtma tedavisinde kullanılır), bupropion (depresyon tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli ağrı tedavisinde kullanılır).

• Düşük nöbet eşiği riskinden dolayı nöroleptikler (şizofreni, psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve antidepresanlar.

• Flekainid, propafenon, metoprolol (kalp-damar hastalıklarda kullanılır), desipramin, klomipramin, nortriptilin (antidepresanlar), risperidon, tioridazin ve haloperidol (antipsikotikler). ESLONG dozunun ayarlanması gerekebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.ESLONG’in saklanması

ESLONG’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ESLONG’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Novitas İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

Tozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2 / 8 Güngören / İSTANBUL Tel : ( 0 212 ) 481 76 41 Faks : ( 0 212 ) 481 76 41

Üretim Yeri : Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1. OSB 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA Tel : ( 0 264 ) 295 75 00 Faks : ( 0 264 ) 291 51 98

DEVAMINI OKU

2.ESLONG nedir ve ne için kullanılır?

ESLONG, 20 mg essitaloprama eşdeğer essitalopram oksalat içeren; sarı benekli, yuvarlak, düz yüzeyli efervesan tabletler şeklindedir.

ESLONG, 30 ve 90 efervesan tablet içeren plastik tüp / silikajelli plastik kapak ambalajlar içinde piyasaya sunulmaktadır.

ESLONG, SSRI (Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar, beyindeki serotonin sistemi üzerine, serotonin seviyesini yükselterek, etki ederler. Serotonin sistemde meydana gelen bozukluklar, depresyon ve ilişkili hastalıkların gelişmesinde dikkate alınması gereken önemli bir faktördür.

ESLONG, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır;

• Depresyon (Majör depresif durumlar),

• Obsesif (saplantılı) ve kompülsif (kontrol edilemeyen) davranışlar,

• Sosyal fobi (sosyal anksiyete bozukluğu),

• Yaygın kaygı bozukluğu,

• Açık alan korkusundan (agorafobi) kaynaklananlar dahil çeşitli korkulardan kaynaklanan panik ataklar.

DEVAMINI OKU

3.ESLONG nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ESLONG'u her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Depresyon

Normal olarak önerilen ESLONG dozu günde bir defa alınan 10 mg'dır. Doktorunuz tarafından doz günde maksimum 20 mg'a çıkartılabilir.

Panik bozukluk

Günde 10 mg'lık doza geçilmeden önce, ilk hafta boyunca ESLONG'un günde 5 mg'lık başlangıç dozu uygulanmalıdır. Daha sonra doktorunuz tarafından doz günde maksimum 20 mg'a çıkartılabilir.

Sosyal anksiyete bozukluğu

Normal olarak önerilen ESLONG dozu günde bir defa alınan 10 mg'dır. Doktorunuz, sizin ilaca vereceğiniz cevaba göre, dozu günde 5 mg'a düşürebilir veya maksimum 20 mg'a çıkartabilir.

Yaygın kaygı bozukluğu

Normal olarak önerilen ESLONG dozu günde bir defa alınan 10 mg'dır. Doktorunuz tarafından doz günde maksimum 20 mg'a çıkartılabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Normal olarak önerilen ESLONG dozu günde bir defa alınan 10 mg'dır. Doktorunuz tarafından doz günde maksimum 20 mg'a çıkartılabilir.

Tedavi süresi

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlamanız birkaç hafta alabilir. Durumunuzda herhangi bir gelişme hissetmeye başlamanız zaman alsa da ESLONG'u kullanmaya devam ediniz.

Doktorunuzla konuşmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

Doktorunuz önerdiği sürece ESLONG kullanmaya devam ediniz. Eğer tedavinizi çok çabuk durdurursanız, belirtileriniz geri gelebilir. Tedavinizin kendinizi iyi hissettikten en az 6 ay sonrasına kadar devam etmesi önerilir.

Uygulama yolu ve metodu

Günde tek doz olarak, besinlerle birlikte veya öğün aralarında kullanılabilir. ESLONG bir bardak suda (150 ml) eritilerek içilir. Suda çözülerek kullanıma hazırlanan ilaç bekletilmeden içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

Çocuklarda kullanımı

ESLONG, normalde çocuklara ve adolesanlara verilmemelidir. Daha fazla bilgi için lütfen "Bölüm 2. ESLONG'u Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler" bölümüne bakınız

Yaşlılarda kullanımı

Normal olarak önerilen ESLONG başlangıç dozu günde bir defa alınan 5 mg'dır.

Özel kullanım durumları

Karaciğerinizde bir sorun varsa doktorunuz tedaviye ilk iki hafta için başlangıç dozu olarak 5 mg ile başlayıp dozu günde 10 mg'a yükseltebilir.

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta dereceli böbrek fonksiyonu bozukluğu olanlarda doz ayarlaması gerekmez. Böbrek fonksiyonu ciddi olarak azalmış hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Eğer ESLONG'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ESLONG kullanırsanız

ESLONG'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

Herhangi bir rahatsızlık belirtisi hissetmeseniz de bunu mutlaka yapınız. Aşırı dozun bazı belirtileri; sersemlik, titreme, huzursuzluk, konvulsiyon, koma, bulantı, kusma, kalp ritminde değişiklik, kan basıncının azalması ve vücut sıvı/tuz dengesinde değişimdir. Doktor veya hastaneye giderken ilaç kutusunu yanınıza alınız.

ESLONG'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu almayı unutursanız ve yatmadan önce hatırlarsanız ilacınızı derhal alınız. Ertesi gün her zamanki gibi devam ediniz. Geceleyin veya ertesi gün hatırlarsanız unutulmuş dozu atlayınız ve her zamanki gibi devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ESLONG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz söyleyene kadar ESLONG kullanımını durdurmayınız. Tedaviniz tamamlandıktan sonra, ESLONG'u, birkaç haftalık sürede, dozu dereceli olarak azaltarak bırakmanız tavsiye edilir.

Yaşlılarda kullanımı

Birçok kişide bu semptomlar hafiftir ve birkaç hafta içinde kendiliğinden ortadan kalkar. Bununla birlikte, bazı hastalar daha yoğun hissederler veya daha uzun süreli (2-3 ay veya daha fazla) kalabilir. Eğer ESLONG kullanımını durdurduktan sonra şiddetli çekilme belirtileri görüyorsanız lütfen doktorunuza danışınız. Doktorunuz ilacınızı tekrar kullanmaya başlamanızı ve bu defa çok daha yavaş bırakmanızı isteyebilir.

Çekilme belirtileri: sersemlik hissi, iğne batması hissi, yanma hissi, (daha az yaygın) elektrik şoku hissi (baş dahil), uyku bozuklukları (kabuslar, uyuma zorluğu), endişeli hissetme, baş ağrısı, bulantı, terleme (gece terlemeleri dahil), huzursuz hissetme, titreme, şaşırma hissi, duygusal ve aşırı duyarlı hissetme, ishal, görme bozuklukları, kalp atışlarında hızlanma.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ESLONG’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler genellikle hafiftir ve tedaviye başladıktan sonra birkaç hafta içinde ortadan kalkarlar. Lütfen bu belirtilerin birçoğunun hastalığınızın belirtileri olabileceğinin bilincinde olunuz, bu nedenle siz kendinizi iyi hissetmeye başlayınca belirtiler de iyiye gidecektir.

Aşağıdakilerden biri olursa ESLONG'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eğer cilt, dil, dudaklar veya yüzde şişme, nefes alma veya yutkunma güçlüğü hissederseniz (allerjik reaksiyon)

• Cilt ve mukozada ani şişmeler (anjiyoödem)

• İdrar zorluğu

• Nöbetler

• Gözlerdeki beyaz kısmın ve cildin sararması karaciğer belirtisidir.

"Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan ESLONG'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi yatırılmanıza gerek olabilir".

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Olağandışı kanama, gastrointestinal kanama dahil

• Baygınlık (senkop)

• Vajinal kanama

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler yaygın olmayan şekilde görülür.

• Yüksek ateş, huzursuzluk, sarsıntı, ani kas kasılmaları gibi belirtileriniz varsa, bunlar seyrek görülen serotonin sendromunun belirtileri olabilir. Eğer bu şekilde hissediyorsanız doktorunuza danışınız.

 İntiharla ilişkili olaylar

fonksiyon bozukluğu/hepatit

biri sizde mevcut ise, sizin müdahaleye veya hastaneye

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

• Cilt ve mukus kanamaları dahil kanama bozuklukları (ekimoz) ve trombosit-kan pulcuğu seviyesinde azalma (trombositopeni)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı

• Burun tıkanıklığı, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit)

• İştah azalması veya artması

• Kaygı, huzursuzluk, anormal rüyalar, uyuma güçlüğü, uykulu hissetme, sersemlik, esneme, titreme, ciltte karıncalanma

• İshal, kabızlık, kusma, ağız kuruluğu

• Terlemede artış

• Kas ve eklemlerde ağrı (artralji ve miyalji)

• Cinsel bozukluklar

• Yorgunluk, ateş

• Kilo artışı, kilo kaybı

• Döküntü (ürtiker), kaşıntı (prurit)

• Diş gıcırdatmak, huzursuzluk, sinirlilik, panik atak, zihin karışıklığı

• Rahatsız uyku, tat bozukluğu

• Gözbebeğinde büyüme (midriazis), görme bozuklukları, kulak çınlaması

• Saç dökülmesi

• Hızlı kalp atışı

• Kollar ve bacaklarda şişme

• Burun kanaması

• Saldırganlık, benlik kaybı (depersonalizasyon), halusinasyon

• Yavaş kalp atışı

• Kandaki sodyum seviyesinde düşme (bulantı, kas güçsüzlüğü veya şaşkınlık)

• Düşük kan basıncından (ortostatik hipotansiyon) dolayı ayağa kalkıldığında sersemlik hissi

• Anormal karaciğer fonksiyon testi (kanda karaciğer enzim miktarında yükselme)

• Hareket bozuklukları (kaslarda istemsiz hareketler)

• Ağrılı ereksiyon (priapizm)

• İdrar miktarında artış

• Emzirme döneminde olmayan kadınlarda süt gelmesi

• Taşkınlık nöbeti

• Devamlı hareket etme isteği, sıkıntı (akatizi)

• İştahsızlık (anoreksi)

Bunlar ESLONG'un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU