İlaç Ara

ZHINCRE 15 mg/5 ml şurup

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
14.8 TL [ 15 Haziran 2020 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ZHİNCRE 15mg/5ml Şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 ml (1 ölçek) şurup 66 mg çinko sülfat heptahidrat (15 mg çinko’ya eşdeğer)

Yardımcı maddeler

ker, gliserol, sukraloz, sitrik asit monohidrat, sodyum metil parahidroksibenzoat, şeftali aroması sarı tipi, sunset yellow, sodyum hidroksit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZHINCRE nedir ve ne için kullanılır?

2. ZHINCRE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZHINCRE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZHINCRE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ZHINCRE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZHINCRE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Çinko tuzlarına veya ZHİNCRE’nin bileşenlerinden herhangi birine karşı aleıjiniz var ise

ZHINCRE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktorunuza danışınız.

Uzun süre alınması bakır eksikliğine neden olabilir

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZHINCRE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından, ZHİNCRE bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

ZHINCRE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanımı becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

ZHINCRE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Çinko tuzlarına veya şurubun diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.

ZHİNCRE Şurup 5 ml’lik dozunda 2.0 g şeker içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi (örneğin glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu) olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

ZHİNCRE Şurup 5 mflik dozunda 10 g’dan daha az gliserol içerir. Gliserol’e karşı herhangi bir etki beklenmez.

ZHİNCRE Şurup 5 mklik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki gözlenmez.

ZHİNCRE Şurup sodyum metil parahidroksibenzoat ve sunset yellow içerdiğinden alerjik (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzlan ile bir antibiyotik türü olan tetrasiklinler ve iltihap oluşumunu önleyici bir ajan olan penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzlan ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.

Yüksek dozda demir preparatları çinkonun emilimini azaltacağından birlikte kullanılmamalıdır.

Çinko florokinolon grubu bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.

Oral kontraseptifler (Doğum kontrol hapları), plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

Kalsiyum tuzlan çinkonun emilimini azaltabilir.

Doğum kontrol ilaçları plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.

Penisilamin ve trientin (vücutta aşın bakır birikimi, Wilson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar): Çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.

Antiasitler(mide asitliğini azaltan ilaçlar),çinko sülfatın emilme hızını ve miktarını azaltmaktadır.

5.ZHINCRE’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZHINCRE’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZHINCRE’i kullanmayınız.

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak /Sarıyer/İstanbul

Üretici:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3 Esenyurt / İstanbul

DEVAMINI OKU

2.ZHINCRE nedir ve ne için kullanılır?

ZHİNCRE, çinko içeren bir şuruptur. Bal rengi 100 mflik Tip III cam şişede, contalı polietilen kapak ve 5 mlTik ölçü kaşığıyla beraber sunulur.

DEVAMINI OKU

3.ZHINCRE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• ZHİNCRE yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 1 defa 1-2 ölçek kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaş

Elementer Çinko (mg)

Tolere Edilen Doz (mg)

Ölçek

6-12 aylık

3

5

1.5 mİ

1-3 yaş

3

7

2 mİ

4-8 yaş

5

12

4 mİ

9-13 yaş

8

20

6 mİ

14-18 yaş

10

30

10 mİ

19-üzeri yetişkinler

10

40

13 mİ

Uygulama yolu ve metodu

 • ZHİNCRE sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklardaki kullanımı yukarıda belirtildiği gibidir.

  Yaşlılarda kullanım:

  Yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  ZHİNCRE’nin böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

  Böbrek yetmezliğinde çinkonun vücuttaki birikimi artabilir, bu nedenle böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

  Eğer ZHİNCRE’nirı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ZHINCRE kullanırsanız

  ZHİNCRE’yi kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Şurubun aşırı dozda alınması halinde; tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, sersemlik hissi ve kusma gibi belirtiler görülebilir:

  ZHINCRE'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ZHINCRE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZHINCRE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler su şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilir)

Yaygın (10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir)

Seyrek (1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir)

Çok seyrek (10 000 hastanın birinden az görülebilir)

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa ZHINCRE’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin ZHINCRE’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Tansiyon düşüklüğü, düzensiz kalp atışı (aritmi)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:
 • Kusma
 • Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni, anemi)
 • Mide bulantısı
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Baş ağrısı
 • Sinirlilik
 • Uyuşukluk, sersemlik hissi
 • Mide hassasiyeti
 • Mide mukoza iltihabı (gastrit)
 • Baş dönmesi
 • İshal
 • Bunlar ZHİNCRE’nin hafif yan etkileridir.

  Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU