İlaç Ara

CUREXOL 5 mg 28 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Actavis İlaçları A.Ş
Satış Fiyatı
120.16 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CUREXOL 5 mg çentikli tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 5 mg aripiprazol içerir.

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CUREXOL nedir ve ne için kullanılır?

2. CUREXOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CUREXOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CUREXOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CUREXOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CUREXOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aripiprazole veya CUR£XOL’ün içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise kullanmayınız.

CUREXOL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise CUREXOL tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz.

Eğer,

 • Kan şekeriniz yüksekse veya ailenizde şeker hastalığı varsa,
 • Nöbet geçirdiy şeniz,
 • Özellikle yüzde istemsiz ve tekrarlayan kas hareketleriniz varsa,
 • Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anormal kan basıncı hikayesi varsa,
 • Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa,
 • Kilo aldığınızı farkediyorsanız, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.

  Bunaması (hafıza ya da diğer mental becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz siz ya da size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçirmediğinizi doktorunuz söylemelidir.

  Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hisleriniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.

  Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental durumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CUREXOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CUREXOL’ü yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.

  CUREXOL kullanırken alkol almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CUREXOL, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

  Hamileliğin son üç ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler hakkında detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da CUREXOL tedavisinin durdurulup durdurulmayacağım ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve CUREXOL tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  CUREXOL’ün sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar da dahil tehlikeli makinaları kullanmayınız.

  CUREXOL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, CUREXOL’ü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer,

  Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: CUREXOL tansiyon düşürücü ilaçların etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması için ilaç aldığınızı doktorunuza söyleyiniz.

  CUREXOL’ün bazı ilaçlarla birlikte kullanımı CUREXOL dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki ilaçları belirtmeniz oldukça önemlidir:

 • Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar
 • Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler
 • Mantar ilaçları
 • HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar
 • 5.CUREXOL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CUREXOL’i kullanmayınız.

  “Son Kullanma Tarihi” belirtilen ayın son günüdür.

  Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız CUREXOL ’ü şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CUREXOL’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Actavis İlaçlan A.Ş.

  Gültepe Mah., Polat İş Merkezi 34394 Levent / İSTANBUL Üretim Yeri:

  Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 1900 Sokak No: 1904,41480 Gebze/Kocaeli

DEVAMINI OKU

2.CUREXOL nedir ve ne için kullanılır?

CUREXOL antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

CUREXOL, yuvarlak, beyaz renkli, çentikli tablet şeklindedir ve 28 tabletlik formları ile blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

CUREXOL, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş), olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki hastalar aynı zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler.

Majör depresif epizodların (dönemlerin) tedavisinde, bir antidepresan tedavisine ek olarak CUREXOL kullanılabilir.

DEVAMINI OKU

3.CUREXOL nasıl kullanılır ?

CUREXOL’ü her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmaksınız.

CUREXOL’ün yetişkinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg’dır. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir. Diğer duygudurum belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir.

CUREXOL, 13-17 yaşları arasındaki ergenlerde düşük bir dozda başlanabilir. Doz, yetişkinlerdeki 10 mg/günlük olağan doza kademeli olarak artırılabilir. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir.

Majör depresif epizodlarm tedavisinde bir antidepresana ek olarak size CUREXOL verilmişse olağan başlangıç dozu 5 mg/gündür. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 15 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir.

İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

CUREXOL tabletleri yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, öncelikle doktorunuza danışmadan CUREXOL günlük dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.

Çocuklarda kullanımı

CUREXOL’ün 13 yaş altındaki çocuklarda, bu yaş grubunda CUREXOL kullanımına yönelik kısıtlı deneyim mevcut olduğundan kullanılmamalıdır. CUREXOL kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda kullanımı

CUREXOL, 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılırken doz ayarlanması gerekmez. Ancak bu yaş grubunda CUREXOL kullanımına yönelik kısıtlı deneyim mevcuttur. Bu hasta grubunun hassasiyetinden dolayı, klinik olarak uygun olduğu zaman daha düşük bir başlangıç dozu düşünülmelidir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer CUREXOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CUREXOL kullanırsanız

CUREXOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuza ulaşamazsanız ilacınızın kutusu ile birlikte size en yakın hastaneye gidiniz.

CUREXOL'i kullanmayı unuttuysanız

CUREXOL’ü kullanmayı unutursanız, hatırladığınız anda tabletinizi alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CUREXOL ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CUREXOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CUREXOL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik reaksiyonlar (ağız, dil, yüz ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
 • Kalp krizi
 • İntihar düşüncesi
 • İntihar girişimi ve intihar
 • Ketoasidoz (kan ve idrarda keton bulunması) (ketoasidoz durumunda; bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik/yorgunluk, hızlı ve derin nefes alma, nefes darlığı, iştahsızlık, ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülür.) veya koma
 • Nöbet
 • Ateş, kas sertliği, hızlı nefes alma, terleme, azalmış bilinç ve kan basıncında ve kalp atımında ani değişikliklerin bir arada görülmesi
 • Yüksek kan basıncı
 • Vücudun herhangi bir yerindeki kan pıhtısının bir kan damarını tıkaması (venlerdeki kan pıhtıları -özellikle ayaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık semptomlarını içeren ayaklardaki pıhtılar- damarlar vasıtasıyla akciğere ulaşarak, gögüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olabilir.)
 • Gırtlak çevresindeki kasların spazmı
 • Zatürre riski ile birliktelik gösterebilen, kazaen yiyeceklerin solukla içeri alınması
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CUREXOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Göğüs ağrısı
 • Olağan dışı kalp atımı
 • Yüksek kan şekeri
 • Şeker hastalığının (diyabetin) oluşması ya da kötüleşmesi
 • Pankreas iltihabı
 • Karaciğer iltihabı
 • El, bilek ya da bileklerin şişmesi
 • İdrar yapmada zorluk
 • Uzamış ya da ağrılı ereksiyon (sertleşme)
 • Vücut ısısının kontrolünde zorluk ya da fazla ısınma
 • Gözlerin ak bölümünün ve cildin sararması
 • Anormal karaciğer test değerleri
 • Bazı kan hücre seviyelerinde değişiklikler
 • Konuşma bozukluğu
 • Deri döküntüsü ve ışığa duyarlılık
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Kontrol edilemeyen tik ya da seğirme hareketleri
 • Baş ağrısı
 • Halsizlik, yorgunluk
 • Bulantı, kusma
 • Hazımsızlık
 • Kabızlık
 • Tükürük artışı
 • Sersemlik
 • Uyku zorluğu ya da uyku hali
 • Huzursuzluk
 • Titreme
 • Bulanık görme
 • Oturur ya da yatar pozisyondan kalkarlarken baş dönmesi hissetme ya da hızlı kalp atımı
 • Ruhsal çökkünlük hali
 • Karın ve mide rahatsızlığı
 • İshal
 • Olağandışı saç dökülmesi ve incelmesi
 • Aşırı terleme
 • Sertlik ya da kramplar
 • Kas ağrısı
 • İstem dışı idrar kaçırma
 • Kanda düşük sodyum seviyesi
 • Kilo artışı ya da azalması
 • Anoreksi
 • Sinirlilik, ajitasyon
 • Endişeli hissetme
 • Bayılma
 • Yutma zorluğu
 • Bunlar CUREXOL’ün hafif yan etkileridir.

  Bunaması olan yaşlı hastalarda aripiprazol kullanımı esnasında daha fazla ölümcül vaka bildirilmiştir. Ek olarak, felç ya da mini-felç vakaları da bildirilmiştir.

  13-17 yaşları arasındaki ergenlerde tip ve sıklık olarak yetişkinlerdekine benzer yan etkiler görülmüştür. Uyku hali, kontrol edilemeyen tik ve seğirme hareketleri ise çok yaygın (10 hastanın l’inden fazla) olarak görülmüş ve ağız kuruluğu, iştahta artış, özellikle oturur ya da yatar pozisyondan sonra ayağa kalkınca hissedilen baş dönmesi yaygın oranda görülmüştür.

  Majör depresif episodların tedavisinde bir antidepresana ek olarak CUREXOL alırken aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir;

  Yaygın: Kilo alımı, huzursuzluk, uyku hali, sersemlik, dikkat bozukluğu, kontrol edilemeyen tik ya da seğirme hareketleri, nefes almada zorluk, bulanık görme, kabızlık, hazımsızlık, yorgunluk, sinirli hissetme ve uyuma zorluğu Yaygın olmayan: Hızlı ya da düzensiz kalp atışları (palpitasyonlar).

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU