İlaç Ara

SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA % 0.9 10 ml 100 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
62.7 TL [ 22 Şubat 2019 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

SERUM FİZYOLOJİK BİOFARMA % 0,9 ampul

Kas içine, deri altına, damara ya da benzeri bölgelere uygulanır.

Her 2 ml’lik ampul;

Etken Madde

0,018 g sodyum klorür,

Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk su içerir.

Her 5 ml’lik ampul;

Etken Madde

0,045 g sodyum klorür,

Yardımcı maddeler

Yardımcı maddeler

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA nedir ve ne için kullanılır?

2. SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

SERUM FİZYOLOJİK sodyum klorüre aşırı duyarlılık durumunda, hipertonik uterusta (gebelikte rahim kasılmalarında artış), kandaki sodyum düzeyleri normalden yüksek olduğunda ve ödem varlığında kullanılmamalıdır.

SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Kalp hastalığınız varsa,
 • Kan basıncınız yüksekse,
 • . Nefes darlığınız varsa,

 • Böbrek bozukluğunuz varsa,
 • Kan basıncının yükseldiği ve idrara önemli miktarda protenin çıktığı preeklampsi adlı hamileliğiniz ile ilgili bir durum varsa,
 • Ayak bilekleriniz şişiyorsa,
 • Kanınızda çok fazla yağ veya protein varsa,
 • . Şeker hastasıysanız,

 • Sodyum tuzu içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.
 • Yaşlılara ve gençlere ilaç uygulanırken dikkat edilmelidir.

  “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

  SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Emzirirken ilacı kullanmanızda bir sakınca yoktur.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Özel önlem alınmasını gerektirecek yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Sulandırılarak hazırlanan sadece belirli ilaçlarda seyreltici olarak kullanılır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA’in saklanması

  SERUM FİZYOLOJİK’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Berrak olmayan ampulleri kullanmayınız. Kullandıktan sonra kalan çözeltiyi atınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Biofarma İlaç San. ve Tie. A.Ş.

  Akpınar Mah. Fatih Cad. No: 17 Şamandıra -Sancaktepe/I stanbul

  Üretim Yeri:

  İmaretçioğlu Tıbbi Aletler San. ve Tie. Ltd. Şti.

  Samsun İli, Serbest Bölge, E Ada, 2 Parsel Limaniçi/Samsun

  DEVAMINI OKU

  2.SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA nedir ve ne için kullanılır?

  SERUM FİZYOLOJİK bir ampulde 0,018 g sodyum klorür içeren 10 ve 100 ampullük kutularda takdim edilmektedir. Ampuller berrak ve renksiz çözelti içermektedir.

  SERUM FİZYOLOJİK;

  • Vücutta gözlenen belirli tuz ve sıvı dengesizliklerinin önlenmesinde ya da tedavisinde, Belirli ilaçların seyreltilmesinde veya hazırlanmasında,
  • Yara, göz yüzeyi ve benzeri bölgelerin yıkanmasında,
  • Hemodiyalizde (böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi) veya kan naklini başlatırken ya da bitirken başlıca sıvı olarak kullanılır.

  DEVAMINI OKU

  3.SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA nasıl kullanılır ?

  SERUM FİZYOLOJİK doktorunuz ya da bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır. Sıvı veya tuz dengesizliklerinin önlenmesinde ya da tedavisinde ilacınız damar yoluyla uygulanacaktır. Doktorunuz durumunuza göre sizin İçin uygun belirleyecektir, aşağıdaki bölüm hekiminize veya sağlık personeline yöneliktir. İlaçların seyreltilmesinde, hazırlanmasında veya yıkama amaçlı kullanılacağı vakit uygulama yolu hazırlanan ilaca yada yıkama metoduna bağlıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  SERUM FİZYOLOJİK kas içine, deri altına, damara veya yıkama amaçlı olarak yaralara, göz yüzeyine ve benzeri bölgelere uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Veri bulunmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Veri bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  SERUM FİZYOLOJİK böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği:

  Veri bulunmamaktadır.

  Eğer SERUM FİZYOLOJİK’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA kullanırsanız

  Doz aşıldığında erken belirti olarak iritabilite (uyanlara aşın yanıt verme), uyuşukluk ve güçsüzlük görülür.

  SERUM FİZYOLOJİK’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınız bir sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmanız gereken dozun unutulması beklenmez. Ancak uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız, sağlık personelini bilgilendirmeniz gerekmektedir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  SERUM FİZYOLOJİK ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Doğru bir şekilde uygulandığı takdirde SERUM FİZYOLOJİK1 in istenmeyen etkiye yol açması beklenmez. Sodyum klorür doğal olarak vücudumuzda bulunduğundan düşük hacimlerde yapılacak enjeksiyonlar yan etkiye yol açmaz. Vücudunuzdaki sodyum düzeyi yüksekse doktorunuz enjekte edileceği ilaç hacmini azaltabilir. İlacınız deri altına uygulandığı vakit enjeksiyon bölgesinde ağn hissedebilirsiniz. İç organların su kaybetmesine bağlı olarak pıhtı oluşumu ve iç kanama görülebilir.

  Vücuttaki fazla sodyum klorürün genel yan etkileri arasında bulantı, kusma, ishal, kann bölgesinde kramp, susuzluk, tükürük ve gözyaşı salgısında azalma, terleme, ateş, kan basıncında azalma, kalp çarpıntısı, böbrek yetmezliği, periferik (genellikle bacaklarda) ve pulmoner (akciğerlerde görülen) ödem, solunum durması, baş ağnsı, baş dönmesi, huzursuzluk, iritabilite (uyanlara aşırı yanıt verme), güçsüzlük, kas seğirmesi, kas sertliği, nöbet, koma ve Ölüm yer almaktadır.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU