İlaç Ara

STAFINE %2 krem 15 gr

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
17.39 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
15
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

STAFİNE H Krem Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

1 g krem 20 mg fusidik asit ve 10 mg hidrokortizon asetat içerir.

• Yardıma maddeler:Vazelin flant N, likit parafin, potasyum sorbat, butil hidroksianizol

(E320), polisorbat 60, gliserol, setil alkol, konsantre hidroklorik asit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. STAFINE nedir ve ne için kullanılır?

2. STAFINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. STAFINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. STAFINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.STAFINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

STAFINE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

– ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

– cildinizde virüs, bakteri veya mantar kökenli primer enfeksiyon var ise kullanmayınız.

STAFINE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

– Açık yaralara ve mukozalara uygulamayınız.

– Etkin maddelerden hidrokortizon asetat göz tansiyonuna yol açabileceğinden, göze yakın bölgelerde kullanırken dikkatli olunuz.

– Antibiyotiğe karşı direnç gelişebileceğinden uzun süreli kullanmayınız.

– Ülser, atrofık cilt hastalığı, tüberküloz, sifıliz, perioral dermatit veya rozase (yüzde şiddetli kızarıklık) varsa kullanmayınız.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

STAFINE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecekler ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Kortikoid içeriği nedeniyle hamilelikte fazla miktarda ve uzun süreli kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Kortikoid içeriği nedeniyle emzirme döneminde fazla miktarda ve uzun süreli kullanılmamalıdır. STAFİNE H emzirmeden hemen önce göğüslere uygulanmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ya da makine kullanımı üzerine herhangi bir etki bildirilmemiştir.

STAFINE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

STAFİNE H, butil hidroksianisol (E320) ve setil alkol içerdiğinden lokal deri reaksiyonlarına (örneğin kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet

verebilir.

İçeriğinde bulunan gliserol ve potasyum sorbat için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

STAFİNE H ile herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Ancak, ilacın içindeki etken maddelerden biri enfeksiyonu maskeleyerek gizli enfeksiyon yayılımına yol açabileceğinden, herhangi bir düzelme olmaz ise, 7 günden uzun süre kullanılmamalıdır

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.STAFINE’in saklanması

STAFİNE H’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra STAFINE’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz STAFINE’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İstanbul

İmal yeri : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdağ

DEVAMINI OKU

2.STAFINE nedir ve ne için kullanılır?

STAFİNE H 30 g'lık tüp içeren kutularda sunulur.

STAFİNE H içeriğindeki etken maddelerden biri (fusidik asit) bakteri kaynaklı enfeksiyonları önleyici ve diğer etkin madde (hidrokortizon asetat) iltihap ve kaşıntı giderici özelliktedir.

STAFİNE H, enfeksiyonun eşlik ettiği veya enfeksiyon riski taşıyan kontakt dermatit veya atopik dermatit dahil olmak üzere dermatit (genellikle enflamasyon, kızarıklık, kabuklanmış yara ve kaşıntı ile seyreden ve alerjik kaynaklı da olabilen ekzema tipi deri hastalıkları) tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.STAFINE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

2 hafta kadar günde 3 defa uygulanır.

Kapalı lezyonlarda daha az sıklıkta uygulama yeterli olabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Cilt üzerine sürülerek uygulanır.

STAFİNE H'in yüzde ve ellerde, kasık ve koltukaltı gibi bölgelerde kullanımı da kozmetik açıdan uyumludur.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılar için herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

STAFİNE H kremin kullanımına ilişkin olarak, böbrek/karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Eğer STAFİNE H'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla STAFINE kullanırsanız

STAFİNE H'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsamz bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

STAFINE'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

STAFINE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi STAFINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, STAFİNE H'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların sişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

• Deride kızarıklık, kasıntı, döküntülerin ortaya çıkması,alerjik dermatit, depigmentasyon

'Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin STAFİNE H'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

STAFİNE H kullanımı sırasında beklenmeyen bazı yan etkiler görürseniz doktorunuza başvurunuz.

'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.' Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Hafif batma hissi

• İrritasyon

'Bunlar STAFİNE H'in hafif yan etkileridir.'

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU