İlaç Ara

EMAXIN 5 mg 10 efervesan tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
Satış Fiyatı
13.77 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

EMAXIN 5 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet 5 mg memantin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Sitrik asit anhidr, maltodekstrin, polietilen glikol, sodyum bikarbonat, sorbitol (E420), aspartam (E951), böğürtlen aroması ve beta karoten %1 CWS içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EMAXIN nedir ve ne için kullanılır?

2. EMAXIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EMAXIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EMAXIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.EMAXIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EMAXIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

EMAXIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Epileptik (sara hastalığı) nöbet hikayeniz var ise,
 • Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya-kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise (yüksek kan basıncı).
 • Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve EMAXİN’in klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

  Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (narkoz için kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanılır) ve diğer NMDA-antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

  EMAXİN, çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen. doktorunuza danışınız.

  EMAXIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn: normal diyetten sıkı bir vejeteryan diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı (böbrek fonksiyonlarının zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz (idrar yolu iltihabı) varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EMAXİN kullanan anneler emzirmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.

  Ayrıca; EMAXİN reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

  EMAXIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 5,83 mmol (134,16 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  EMAXİN fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  EMAXİN sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle aşağıdaki ilaçların etkileri EMAXİN ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

 • Amantadin (Parkinson ve viral hastalıkların tedavisinde kullanılır), ketamin (narkoz amaçlı kullanılır), dekstrometorfan (soğuk algınlığında öksürük ve nezleye karşı kullanılır),
 • Dantrolen, baklofen (merkezi kas gevşeticiler),
 • Simetidin (ülser tedavisinde kullanılır), ranitidin (ülser tedavisinde kullanılır), prokainamid (kalp ritmini düzenleyen bir ilaçtır), kinidin (kalp ritmini düzenleyen bir ilaçtır), kinin (sıtma tedavisinde kullanılır), nikotin (sigara bıraktırma preparatlarının içeriğinde bulunur),
 • Hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon) (idrar söktürücü),
 • Antikolinerjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan maddeler),
 • Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler),
 • Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler),
 • Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi Parkinson tedavisinde kullanılan maddeler),
 • Nöroleptikler (zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler),
 • Oral antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar).
 • Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu EMAXİN kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

  5.EMAXIN’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EMAXIN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EMAXIN’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:    Neutec İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

  Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dİ Blok Kat:3

  Esenler / İSTANBUL

  Tel : 0850 201 23 23

  Faks: 0212 482 24 78

  e-mail: bilgi@neutec.com.tr

  Üretim Yeri:    Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

  1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

  1

  DEVAMINI OKU

  2.EMAXIN nedir ve ne için kullanılır?

  • EMAXİN, 10, 50 ve 100 efervesan tablet içeren plastik tüp/silikaj elli plastik kapaklı ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
  • EMAXİN, sarı benekli, yuvarlak, düz yüzeyli efervesan tabletler şeklindedir.
  • EMAXİN, demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır.
  DEVAMINI OKU

  3.EMAXIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  EMAXİN’i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Doz:

  Yetişkinler ve yaşlılar için önerilen EMAXİN dozu günde bir kez 20 mg’dır. Yan etki riskini azaltmak için bu doza aşağıdaki günlük tedavi şeması ile aşamalı şekilde arttırılarak ulaşılır:

  1. hafta

  5 mg

  2. hafta

  10 mg

  3. hafta

  15 mg

  4. hafta ve sonrası

  20 mg

  Tedaviye 5 mg’lfck günlük dozla başlanır ve bir hafta devam edilir. İkinci hafta günde 10 mg ve

  üçüncü hafta günde 15 mg kullanılır.

  Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde bir kez 20 mg’lık önerilen idame dozu ile devam edilir.

  Tedavi süresi:

  EMAXİN’i size yararı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  EMAXİN günde bir kez ağız yoluyla alınmalıdır. İlacınızdan yararlanabilmeniz için ilacınızı her gün düzenli bir şekilde ve aynı saatte almanız gerekir.

  EMAXİN’i bir bardak suda eritiniz. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır. Efervesan tabletler yiyecekle veya yiyecekten bağımsız olarak alınabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalarda önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde

  günde 20 mg’dır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda, böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

  Eğer EMAXlN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla EMAXIN kullanırsanız

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  -    EMAXİN’den aşırı doz aldıysanız tıbbi gözetime ihtiyacınız olabileceğinden doktorunuza başvurunuz veya tıbbi destek alınız.

  EMAXİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EMAXİN’i kullanmayı unutursanız:

  EMAXIN dozunuzu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EMAXİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  EMAXİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi EMAXIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yaygın (100 kişiden 1-10 kişide):

  Baş ağrısı, uyuklama hali, kabızlık, karaciğer fonksiyon testlerinde artış, sersemlik, denge bozuklukları, nefesin kesilmesi, yüksek tansiyon ve aşırı duyarlılık.

  Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide):

  Yorgunluk, mantar enfeksiyonları, konfüzyon, halüsinasyonlar, kusma, yürüyüş anormalliği, kalp yetmezliği ve venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm).

  Çok seyrek (10.000 kişide 1 kişiden az):

  Nöbetler.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

  Pankreasın iltihaplanması, karaciğerin iltihaplanması (hepatit) ve psikotik reaksiyonlar.

  Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. Memantin ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU