İlaç Ara

OLLAFAX 5 mg 28 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
69.55 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

OLLAFAX 5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Olanzapin

Her film tablet 5 mg olanzapin içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, krospovidon, magnezyum stearat, lesitin (soy), talk, titanyum dioksit (El71), polivinil alkol, polietilen glikol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OLLAFAX nedir ve ne için kullanılır?

2. OLLAFAX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OLLAFAX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OLLAFAX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.OLLAFAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OLLAFAX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer, olanzapine veya bu ilacın içeriğindeki diğer maddelerden (bölüm 6 da listelenmiştir) herhangi birine karşı aleıjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Aleıjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.
 • Eğer, daha önceden dar açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa.
 • OLLAFAX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  OLLAFAX kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 • Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, OLLAFAX’ın demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.
 • Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer OLLAFAX verildikten sonra bunları yaşarsanız, doktorunuza bildiriniz.
 • Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • OLLAFAX kullanan hastalarda kilo artışı görülmektedir. Doktorunuzun kontrolünde düzenli olarak kilonuzu kontrol etmelisiniz.
 • OLLAFAX kullanan hastalarda yüksek kan şekeri ve yüksek yağ (trigliserit ve kolesterol) düzeyleri görülmektedir. Doktorunuzun kontrolünde OLLAFAX kullanmaya başlamadan önce ve tedavi süresi boyunca kan şekerinizin ve bazı yağ düzeylerinizin kontrol edilmesi için kan testi yapılmalıdır.
 • Sizin veya ailenizden birisinin kan pıhtılaşması ile ilgili bir hastalık öyküsü varsa bu gibi ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olabileceğinden doktorunuza söylemelisiniz.
 • Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • Kalp hastalığı
 • Karaciğer veya böbrek hastalığı
 • Parkinson hastalığı
 • Nöbetler
 • Prostat sorunları
 • Barsak tıkanması (paralitik ileus)
 • Kan hastalıkları
 • İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)
 • Eğer elemansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.

  Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuklar

  OLLAFAX, 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

  OLLAFAX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkolle birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, size OLLAFAX verilmişse alkol almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebde sahibi olmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) OLLAFAX dahil tüm antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğan bebeklerde, doğumu takiben şiddeti değişebilen anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilmesine bağlı huzursuzluk, bebekteki kas gerginliğinin aşırı artması veya azalması, uyku hali, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir.

  Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi birini görürseniz doktorunuzla iletişime geçiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  OLLAFAX az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  OLLAFAX’m uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

  OLLAFAX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  OLLAFAX, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  OLLAFAX tabletleri lesitin (soya) içermektedirler. Eğer fıstık ya da soyaya aleıjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  OLLAFAXT kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçları alınız. OLLAFAX’m huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

  Eğer özellikle aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;

 • Parkinson hastalığı için ilaçlar.
 • OLLAFAX dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, karbamazepin (antiepileptik, duygu durum düzenleyici), fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir)
 • 5.OLLAFAX’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OLLAFAX’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Doğan Araslı Cad. No:219 34510 Esenyurt – İstanbul

  Üretim yeri:

  Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Doğan Araslı Cad. No:219 34510 Esenyurt – İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.OLLAFAX nedir ve ne için kullanılır?

  OLLAFAX 28 tabletlik blister strip ambalajlarda kullanıma sunulmuş olup bir kutusunda her biri 7 film tablet ihtiva eden 4 adet blister strip mevcuttur. OLLAFAX film tabletler yuvarlak, çentikli ve beyaz renktedir.

  OLLAFAX antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir ve aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

  • Gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomların eşlik ettiği bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.
  • Heyecan ve coşku hali durumları görülen, orta ve şiddetli manik dönemler,
  • OLLAFAX’ın manik dönemde olanzapin tedavisine cevap veren bipolar bozukluğu olan hastalarda, bu semptomların tekrar oluşmasını önlediği gösterilmiştir.

  DEVAMINI OKU

  3.OLLAFAX nasıl kullanılır ?

  Bu ilacı her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

  Doktorunuz kaç tane OLLAFAX tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. OLLAFAX’m günlük dozu 5 ila 20 mg arasındadır. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe OLLAFAX kullanmayı bırakmayınız.

  13-17 yaş arası ergenlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 2,5-5 mg’dır. Uygun tedavi dozuna hekiminiz karar verecektir.

  OLLAFAX tableti doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız. Tabletlerinizi her gün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

  Uygulama yolu ve metodu

  OLLAFAX film tabletler ağız yoluyla alınır. OLLAFAX tabletleri bütün olarak su ile yutmaksınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  OLLAFAX 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer OLLAFAX’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla OLLAFAX kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla OLLAFAX kullanırsanız

  Yukarıdaki belirtilerin herhangi birini gördüğünüzde hemen doktorunuza veya hastaneye başvurunuz. Doktorunuza kullandığınız tabletlerin ambalajını gösteriniz.

  OLLAFAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OLLAFAX'i kullanmayı unuttuysanız

  Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OLLAFAX ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece OLLAFAX almaya devam etmeniz önemlidir.

  OLLAFAX’ı aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi OLLAFAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa OLLAFAX’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Özellikle yüzde ve dilde anormal hareket (10 hastanın birinden az görülebilen yaygın bir yan etki).
 • Toplar damarlarda özellikle bacaklarda görülen (belirtileri şişlik, ağrı, ve bacakta kızanlık), kan damarlan boyunca akciğerlere doğru hareket edebilen, göğüs ağrısı ve nefes almada zorluğa neden olan kan pıhtısı (100 hastanın Tinden az görülebilen yaygın olmayan bir yan etki).
 • Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu (bu yan etkinin sıklığı eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 • Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az Tinde görülebilir) kilo alimim; uyku halini; ve kandaki süt salgısını uyaran hormon olan prolaktin düzeylerinde artışı içerir. Bazı insanlar tedavinin erken döneminde, özellikle yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken, sersemlik hissedebilir ya da bayılabilir (düşük kalp atım hızı ile). Bu durum genellikle kendiliğinden geçer, ancak geçmezse, doktorunuza söyleyiniz.

  Yaygın yan etkiler (10 hastanın Tinden az görülebilir) bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktarındaki değişiklikleri ve tedavinin erken döneminde, karaciğer enzimlerinde geçici artışları; kandaki ve idrardaki şeker düzeyinde artışları; kandaki ürik asit ve kreatin fosfokinaz düzeylerinde artışları; çok aç hissetmeyi; baş dönmesini; huzursuzluğu; titremeyi; anormal hareketi (diskinezi); kabızlığı; ağız kuruluğunu; deride döküntüyü; güç kaybını; aşırı yorgunluğu; ellerde, bileklerde veya ayaklarda şişme ile anlaşılan su tutmasını; ateşi; eklem ağrısını; ve erkek ve kadınlarda cinsel istek azalması ya da erkeklerde sertleşme sorunu ile görülen cinsel işlev bozukluğunu içerir.

  Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın Tinden az görülebilir) aleıjik reaksiyonu (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü); şeker hastalığını veya bazen koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığının kötüleşmesini; genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbetini (epilepsi); kas sertliği ya da spazmı (göz hareketleri dahil); konuşmada problemi; düşük kalp atım hızını; gün ışığına karşı hassasiyeti; burundan kan gelmesini; karın şişliğini; hafıza kaybını veya unutkanlığı; idrar tutamamayı; idrara çıkamamayı; saç dökülmesini; adet dönemlerinin olmaması ya da azalmasını; anormal anne sütü üretimi ya da anormal büyüme gibi kadın ve erkeklerin göğüslerindeki değişiklikleri ve Venöz tromboembolik olay (VTO) riskini içerir.

  Seyrek yan etkiler (1.000 hastanın Tinden az fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir) vücut ısısında düşüşü; kalbin anormal ritmini; açıklanamayan ani ölümü; ciddi karın ağrısı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabını; cildin ve gözün beyaz kısımlarında sararma ile ortaya çıkan karaciğer hastalığını; açıklanamayan sızı ve ağrılar ile kendini gösteren kas hastalığını; uzamış ve/veya ağrılı sertleşmeyi (ereksiyon) içerir.

  Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatüree, idrar kaçırma, düşmeler, aşırı yorgunluk, var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızarıklık ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm vakaları da bildirilmiştir. Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen bunamaya (demansa) bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riski yüksektir.

  Parkinson hastalığı olan hastalarda OLLAFAX belirtileri kötüleştirebilir.

  13-17 yaş aralığında görülebilen yan etkiler:

  Çok yaygın:

 • Uyku hali,
 • Kilo artışı,
 • Baş ağrısı,
 • İştah artışı,
 • Baş dönmesi,
 • Karın ağrısı,
 • Kol ve bacaklarda ağrı,
 • Halsizlik,
 • Ağız kuruluğu
 • Yaygın:

 • Kabızlık,
 • Burun-boğaz iltihabı,
 • İshal,
 • Huzursuzluk,
 • Kanda karaciğer enzimlerinde (ALT, AST) yükselme,
 • Hazımsızlık,
 • Burun kanaması,
 • Solunum yolu enfeksiyonu,
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
 • Eklemlerde ağrı
 • Kas-iskelet sertliği
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU