İlaç Ara

ZYZAPIN 2.5 mg 28 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
54.12 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ZYZAPİN 2.5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

:Her tablette 2.5 mg olanzapin

Yardımcı maddeler

   .‘Laktoz monohidrat, hidroksipropil selüloz, krospovidon, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, Opadry Beyaz 15B28388 (Titanyum dioksit, hidroksipropil metil selüloz, polietilen glikol, polisorbat 80), Opadry II Beyaz 85F18422 (Polivinil alkol, polietilen glikol, titanyum dioksit, talk)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYZAPIN nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYZAPIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYZAPIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYZAPIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ZYZAPIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZYZAPIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer olanzapine veya ZYZAPIN’ın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşın duyarlılığınız varsa). Alerjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı seklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.

• Eğer daha önceden dar açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa.

ZYZAPIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bu tip ilaçlar başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilir. Eğer ZYZAPIN verildikten sonra bunlan yaşarsanız doktorunuza bildiriniz.

• Bu tip ilaçlar çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.

• Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden ZYZAPIN’in demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

• Diyabet (şeker hastalığı)

• Kalp hastalığı

• Karaciğer veya böbrek hastalığı

Parkinson hastalığı

• Epilepsi (sara hastalığı)

• Prostat sorunlan

• Bağırsak tıkanması (paralitik ileus)

• Kan hastalıklan

• İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)

Eğer demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” İnme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.

ZYZAPİN 18 yaşın altındaki hastalar İçin uygun değildir.

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız/’

ZYZAPIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZYZAPİN’in alkolle birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden ZYZAPİN ile birlikte alkol alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışmadan ZYZAPİN’i hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZYZAPİN az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

ZYZAPİN’in uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

ZYZAPIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZYZAPİN laktoz içermektedir. Eğer daha Önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ZYZAPİN’i kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçlan alınız.

ZYZAPİN’in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

ZYZAPİN dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktorunuza özellikle söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.ZYZAPIN’in saklanması

ZYZAPİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzak ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZYZAPIN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİCA.Ş.

Akpınar Mah. Fatih Cad. No : 17 Şamandıra -Sancaktepe / İSTANBUL

Üretim yeri:

BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC.A.Ş.

Akpınar Mah. Fatih Cad. No : 17 Şamandıra -Sancaktepe / İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.ZYZAPIN nedir ve ne için kullanılır?

ZYZAPİN 2.5 mg olanzapin içeren 28 tabletlik blister ambalajda sunulan film kaplı tablettir. Beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks, her iki yüzü düz film tabletlerdir.

ZYZAPİN antipsikotikler adı verilen ilaç grubuna aittir.

ZYZAPİN gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomların eşlik ettiği bir hastalığın tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.

ZYZAPIN coşkulu ve fazlasıyla cneıjik hissetme, normalden çok daha az uykuya ihtiyaç duyma, birbirini kovalayan fikirler öne sürerek çok hızlı konuşma ve bazen aşın sinirlilik gibi semptomlann eşlik ettiği bir durumu tedavi etmek için kullanılır. Aynca bu dununla birlikte olabilen dııygudunım iniş (deprese) ve çıkışlarını engelleyen bir duygudurum dengeleyicidir.

DEVAMINI OKU

3.ZYZAPIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ZYZAPIN’i her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz kaç tane ZYZAPİN tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. ZYZAPİN’in günlük dozu 5 ila 20 mg arasındadır. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız, ancak doktorunuz söylemedikçe ZYZAPIN kullanmayı bırakmayınız.

ZYZAPİN’i doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız,

Tabletlerinizi her gün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

Uygulama yolu ve metodu

ZYZAPIN ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

ZYZAPİN 18 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşla ilgili bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer ZYZAPİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZYZAPIN kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZYZAPIN kullanırsanız

ZYZAPİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZYZAPIN'i kullanmayı unuttuysanız

Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZYZAPİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece ZYZAPİN almaya devam etmeniz önemlidir.

ZYZAPİN Ti aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi soıılandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZYZAPIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ZYZAPİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyon (ör; ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)

■ Kalpte ritim bozukluğu

■ Koma veya ketoasıdoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığı veya şeker hastalığının kötüleşmesi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin ZYZAPİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Tedavinin erken döneminde yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken sersemlik hissi ya da bayılma (düşük kalp atım hızı ile)

• Karaciğer hastalığı (cildin ve gözün beyaz kısımlarında sararma ile ortaya çıkar)

• Düşük kalp atım hızı

• Uzamış ve/veya ağrılı sertleşme (ereksiyon)

• İdrar yapmada zorluk

• Genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbeti (epilepsi)

• Ciddi karın ağrısı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabı

• Vücut ısısında düşüş

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir Ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Çok yaygın yan etkiler

• Kilo alımı

■ Uyku hali

■Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu

• Kandaki prolaktin (süt salgısını uyaran hormon) düzeylerinde artış

Yaygın yan etkiler

■ Bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktarındaki değişiklikler

• Kan ve idrarda şeker düzeylerinde artış

• Açlık hissinde artış

• Baş dönmesi

• Huzursuzluk

• Titreme

• Kas sertliği ya da spazm (göz hareketleri dahil)

• Konuşmada problem

• Anormal hareket (özellikle yüz veya dilde)

• Kabızlık

• Ağız kuruluğu

• Deride döküntü

• Güç kaybı

• Aşırı yorgunluk

• Ellerde, bileklerde veya ayaklarda şişme ile anlaşılan su tutması

Yaygın olmayan yan etkiler

■ Gün ışığına karşı hassasiyet

• Saç dökülmesi

Seyrek yan etkiler

• Erkek veya kadınlarda meme büyümesi

Diğer yan etkiler (görülme sıklıkları eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

• Gözün dairesel hareketine sebep olan göz kası spazmları

• Açıklanamayan ani ölüm

• loplar damar tıkanıklığı (derin ven trombozu) veya akciğer embolisi (belirli bir nedeni olmadan ansızın soluksuz kalma hissi, soluk alırken göğüste ağrı, baygınlık hissi, öksürükle kanlı balgam çıkartma, nabızda hızlanma gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir)

• Açıklanamayan sızı ve ağrılar ile kendini gösteren kas hastalığı

Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatüre, idrar kaçırma, düşmeler, aşırı yorgunluk, var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızarıklık ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm vakalan da bildirilmiştir.

Parkinson hastalığı olan hastalarda ZYZAPİN belirtileri kötüleştirebilir,

Bu tipte ilaçlan uzun bir süre boyunca alan kadınlarda seyrek olarak süt gelmeye başlamış, adet dönemi atlamış ve düzensiz adet dönemleri olmuştur. Bu kalıcı olursa hemen doktorunuza söyleyiniz, Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) ZYZAPİN kullanan kadınların bebeklerinde titreme, uyku hali ve sersemlik hissi çok seyrek olarak görülebilir.

Bunlar ZYZAPİN'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU