İlaç Ara

SANSET 750 mg 14 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
30.24 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
14
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

SANSET 750 mg film tablet

Ağız yoluyla alınır.

 • •  

  Etken Madde

  Her bir film tablet, 750 mg siprofloksasine eşdeğer 874,5 mg siprofloksasin hidroklorür monohidrat içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, krospovidon, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, HPMC 5 cP, titanyum dioksit (E171), talk, PEG 8000.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. SANSET nedir ve ne için kullanılır?

  2. SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. SANSET nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. SANSET’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.SANSET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SANSET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • –  Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya SANSET içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlığınız) var ise,

 • –  Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • SANSET’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • –  18 yaşından küçükseniz,

 • –   İshal görülürse,

 • –  Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,

 • –  Eklem çevresinde ağrı, şişlik veya tendon iltihabı olursa veya antibiyotik tedavisi altında önceden bu şikayetleriniz olduysa,

 • –   İleri yaşta iseniz ve kortizon içeren ilaç kullanıyorsanız,

 • –   Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,

 • –  SANSET ile hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) riski olabileceğinden, diyabetli (şeker hastası) iseniz,

 • –  Depresyon veya psikoz durumu varsa,

 • SANSET’i ilk alışınızda psikiyatrik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Depresyon ya da psikozdan (bir tür ruhsal bozukluk) muzdaripseniz, bulgularınız (semptomlarınız) SANSET tedavisiyle daha kötü hale gelebilir. Nadir durumlarda depresyon ya da psikoz, intihar düşünceleri, intihar teşebbüsleri veya intiharı gerçekleştirmeye kadar ilerleyebilir. Bu durum gerçekleşirse hemen SANSET almayı bırakın ve doktorunuzla iletişime geçin.

 • –  İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,

 • –  Teofilin (soluk alma problemleri için kullanılan bir ilaç), metilksantin, kafein, duloksetin (depresyon, diyabetik sinir ağrılarında zedelenmesi veya idrar tutamama durumlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ropinirol (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), klozapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), olanzapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç) etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız,

 • –   Yaşlıysanız,

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,

 • –  Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

 • Şiddetli, ani alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon/şok, anjiyoödem). İlk dozda dahi, şiddetli alerjik reaksiyon gelişmesine ilişkin küçük bir olasılık söz konusudur, bu durumu takip eden belirtiler şunlardır: göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, mide bulantısı veya bayılma ya da ayağa kalkınca baş dönmesi. Bunun olması halinde, SANSET kullanmayı bırakmalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Enflamasyon ve tendon yırtılması tedavinin ilk 48 saati ile tedavi bırakılmasından aylar sonrasına kadar sürede gerçekleşebilir. Bu tendinopati riski, yaşlı hastalarda veya eş zamanlı olarak kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda artabilir. Ağrı veya enflamasyonun (iltihabın) ilk belirtisinde ilacı almayı bırakınız ve ağrılı bölgeyi dinlendiriniz. Herhangi gereksiz egzersiz tendon yırtılması riskini arttırabilir.

  Görüşünüzde bozulma meydana gelirse veya gözleriniz herhangi bir şekilde etkilenirse, derhal göz doktoruna başvurunuz.

  SANSET kullanırken cildiniz güneş ışığına veya ultraviyole (UV) ışınlara daha duyarlı hale gelir. Kuvvetli güneş ışığına veya solaryum gibi yapay UV ışığa maruz kalmaktan kaçınmalısınız.

  İshal SANSET kullanımını bıraktıktan haftalar sonra da gelişebilir. Ciddi veya ısrarcı olursa ya da kan veya mukus içerirse, hayatı tehdit edici olabileceğinden dolayı derhal SANSET tedavisini kesmelisiniz. Bağırsak hareketlerini durduran ya da azaltan ilaç kullanmamalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Kalp hastalığınız varsa, SANSET kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar: QT intervalinde uzama ile doğmuş olma veya ilgili aile öyküsünün bulunması (kalbin elektriksel kaydı olan EKG’de saptanan bir durum), kanda tuz dengesizliği (özellikle kandaki potasyum veya magnezyum düzeyinin düşük olması), kalp ritminin çok yavaş olması (‘bradikardi’ olarak adlandırılır), zayıf kalp (kalp yetmezliği), kalp krizi öyküsü (miyokard enfarktüsü), kadın veya yaşlı olma ya da anormal EKG değişikliklerine yol açan diğer ilaçları kullanıyor iseniz.

  SANSET’in metotreksat (bazı kanser türleri, romatoid artrit denilen eklem iltihabı, sedef hastalığı denilen psöriyazis) tedavisinde kullanılan bir ilaç ile eş zamanlı kullanımı önerilmez.

  Bazı genital yol (üreme sistemi) enfeksiyonlarının tedavisi için doktorunuz siprofloksasine ek olarak ilave bir antibiyotik daha reçete edebilir. Tedavinin 3. gününde henüz bir iyileşme olmaması halinde, lütfen doktorunuza danışın.

  Kan ya da idrar analizi yaptırırken, SANSET kullandığınızı söyleyiniz.

  SANSET kullanırken, ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşırsanız SANSET kullanmayı bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.

  SANSET karaciğer hasarına neden olabilir. Eğer iştah kaybı, sarılık (cildin sararması) koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, SANSET almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.

  Eğer sizin ya da ailenizden birinin glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) denilen kalıtımsal bir durumu varsa SANSET kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.

  SANSET kullanılırken yapılan Mycobacterium tuberculosis kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.

  SANSET’e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Myasthenia gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi: SANSET gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

  SANSET beyaz kan hücreleri sayısında azalmaya neden olabilir ve enfeksiyonlara direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzda bozulma, ya da ateş ve lokal enfeksiyon belirtileri (boğaz, solunum borusu, ağız veya üriner problemler) gibi enfeksiyon belirtileriniz olursa derhal doktorunuza danışınız. Doktorunuz tarafından muhtemel beyaz küre sayısında azalma olup olmadığı test edilecektir. Doktorunuzu kullandığınız ilaç bakımından uyarmanız önemlidir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SANSET’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SANSET ile süt ürünleri (süt, yoğurt veya peynir gibi) veya mineral katkılı içeceklerin (örn. kalsiyum takviyeli portakal suyu) beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmalıdır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelikte SANSET kullanımından kaçınılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme sırasında SANSET kullanmayınız, çünkü siprofloksasin anne sütüne geçer ve bebeğinize zararlı olabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  SANSET araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

  SANSET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  •  SANSET’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • –  Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar (ör. Kinidin, hidrokinidin, disopramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar), bazı antimikrobiyaller (makrolid denilen bir sınıfa ait) ve bazı psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar,

 • –  Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • –  Metoklopramid (bulantı ilacı),

 • –  Omeprazol (mide ilacı),

 • –   Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • –   Tizanidin (merkezi sinir sistemini, özellikle beyin ve omurilik fonksiyonunu etkileyen

 • bir hastalık olan multiple skleroz hastalarında şiddetli kas kasılmaları için bir ilaç)

 • –  Metotreksat (romatizma, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • –   Siklosporin (deri hastalıkları, romatoid artrit ve organ naklinde bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),

 • –  Vitamin K antagonistleri (ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion) veya diğer ağızdan alınan kan sulandırıcılar,

 • –  Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),

 • –  Klozapin (Psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • –  Fenitoin (Sara (epilepsi) için kullanılan),

 • –   Olanzapin (psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • –  Zolpidem (uyku bozukluları için kullanılan bir ilaç).

 • SANSET aşağıdaki ilaçların kanınızdaki seviyesini arttırabilir

 • –  Pentoksifilin (dolaşım problemleri için),

 • –  Kafein,

 • –  Duloksetin (depresyon, diabetik sinir hasarı ve idrar tutamama için),

 • –   Lidokain (kalp rahatsızlıkları veya anestezi için),

 • –   Sildenafil (erkeklerde sertleşme sorunu olarak adlandırılan erektil disfonksiyon için)

 • –   Agomelatin (depresyon tedavisi için kullanılan bir ilaç).

 • Bazı ilaçlar SANSET’in etkisini azaltabilir

 • –   Antasitler (sindirim güçlüğü tedavisi için kullanılır),

 • –  Mineral destek ilaçları,

 • –  Sükralfat (mide yanması, sindirim güçlüğü, mide veya bağırsaktaki ülser tedavisinde kullanılır),

 • –  Polimerik fosfat bağlayıcı (sevelamer, lanthanum karbonat) (böbrek rahatsızlığı bulunan hastalarda fosfat düzeyini azaltmak için kullanılır),

 • –  Magnezyum, kalsiyum, alüminyum veya demir içeren ilaçlar veya destek maddeleri.

 • Bu preperatların kullanımı gerekli ise SANSET bu ilaçlardan 2 saat önce veya en erken 4 saat sonra alınmalıdır.

  5.SANSET’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SANSET’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SANSET’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi: Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  34460 İstinye – İstanbul

  Üretim yeri: Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 34580 Silivri – İstanbul

  PAP


  DEVAMINI OKU

  2.SANSET nedir ve ne için kullanılır?

 • •  SANSET, film tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her film tabletin içinde 750 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır.

 • •  SANSET’in etkin maddesi olan siprofloksasin, florokinolon adı verilen bir antibiyotik gurubuna aittir.

 • •  SANSET, 14 film tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.

 • •  SANSET, yetişkinlerde solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde, uzun süreli ve tekrarlayan kulak ya da sinüzit enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında, sindirim sistemi enfeksiyonlarında, karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların 18 yaş üzeri önlenmesinde ve şarbon solunması yoluyla maruziyet durumunda ve kötü huylu dış kulak iltihabında kullanılır.

 • SANSET akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısı düşük (nötropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşin söz konusu olduğu hastaların tedavisinde diğer antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir.

  Şiddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla türde bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olması halinde, SANSET’e ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

  SANSET, kistik fibröz (Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) bulunan çocuk ve ergenlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, böbreklere ulaşanlar (piyelonefrit) dahil, komplike idrar yolu enfeksiyonlarında siprofloksasin etkin maddesine hassasiyet gösterilmesi durumunda diğer alternatif tedaviler uygun olmadığında, şarbon inhalasyonuna (soluma yoluyla) maruziyet durumunda kullanılır. SANSET, doktorun gerekli görmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen diğer spesifik şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

  Komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonu (Komplike olmayan üriner enfeksiyon) ve kronik bronş iltihabının akut alevlenmesinde (Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi) alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Buna ilave olarak böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyogramla duyarlık kanıtlanması gerekmektedir.

  Bu endikasyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir.

  SANSET, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.

 • DEVAMINI OKU

  3.SANSET nasıl kullanılır ?

  SANSET’i ne kadar süre ile ve ne sıklıkla kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir. Bu süre enfeksiyonunuzun tipine ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır.

  Böbrek hastalığınız varsa doktorunuza belirtiniz çünkü ilaç dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

  Tedavi genellikle 5 ile 21 gün sürer, ama bazen şiddetli enfeksiyonlarda daha uzun sürebilir. Bu ilacı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz kaç tablet almanız gerektiğini, nasıl kullanmanız gerektiğini doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağız yoluyla uygulanır.

 • •     Tabletleri yeteri miktarda sıvı ile birlikte alınız. Tadı kötü olduğu için tabletleri

 • çiğnemeyiniz.

 • •    Tabletlerinizi her gün aynı saatlerde almaya çalışınız.

 • •    Tabletleri aç karnına ya da tok karnına alabilirsiniz. Yemeklerle kalsiyum almanız ilacın emilimini önemli derecede etkilemeyecektir. Ancak, tabletler süt veya yoğurt gibi süt ürünleri ya da mineral takviyeli içeceklerle (ör. kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır.

 • Bu ilacı kullanırken yeterli miktarda sıvı içmeyi aklınızda tutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği durumunuz varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü tedavi dozunuzun buna göre ayarlanması gerekecektir. Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Eğer SANSET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SANSET kullanırsanız

  SANSET’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilacın kutusunu yanınıza alınız.

  SANSET'i kullanmayı unuttuysanız

  Mümkün olan en kısa süre içinde normal dozu alın ve daha sonra reçete edildiği şekilde devam edin. Ancak, neredeyse bir sonraki dozu alacağınız zaman geldiyse, atladığınız dozu almayın ve normalde olduğu gibi devam edin. Tedavi kürünüzü mutlaka tamamlayın.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SANSET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi birkaç gün içinde iyi hissetmeye başlasanız dahi, tedavi kürünü tamamlamanız önemlidir. Bu ilacı olması gerekenden kısa sürede bırakırsanız, enfeksiyon tamamen tedavi edilmeyebilir ve enfeksiyonla ilgili belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ya da kötüleşebilir. Ayrıca antibiyotiğe karşı direnç gelişebilir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi SANSET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bu yan etkiler aşağıda tanımlanan sıklıklarda gözlenebilir.

  Çok yaygın       :  10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın           :  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan :  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Seyrek            :  1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Çok seyrek       :  10.000 hastanın birinden az görülebilir

  Bilinmiyor       :  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Aşağıdakilerden biri olursa, SANSET’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Seyrek
 • • Nöbetler

 • Çok seyrek
 • • Göğüste sıkışma, baş dönmesi, hasta veya baygınlık hissi veya ayağa kalkınca baş dönmesi

 • meydana gelmesi gibi belirtilerle birlikte şiddetli, ani alerjik reaksiyon (anaflaktik reaksiyon/şok) (2. Bölüm “SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • • Kas güçsüzlüğü, kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da yırtılma, özellikle

 • ayak bileğinin arkasındaki büyük tendon (kasları kemiklere bağlayan doku, aşil tendonu) (2. Bölüm “SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • • Yaygın şekilde kabartılar veya deride soyulmalara varabilen, genellikle ağız, boğaz, burun,

 • gözler ve cinsel bölge gibi diğer mukoz yüzeylerde kabartılar veya yaralar oluşması şeklindeki ciddi, hayatı tehdit edici deri döküntüleri (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz).

  Bilinmiyor
 • • Ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma veya kol-bacak kaslarında güçsüzlük gibi olağandışı

 • hisler (nöropati) (2. Bölüm “SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • • Döküntü, ateş, iç organlarda iltihaplanma, kan değerlerinde anormallikler ve tüm vücudu

 • etkileyen (sistemik) hastalık (eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu (DRESS sendromu), akut genel ekzantematöz püstüloz AGEP)

  SANSET ile tedavi sırasında gözlemlenen diğer yan etkileri görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:

  Yaygın:
 • • Bulantı,

 • • İshal,

 • • Çocuklarda eklem ağrısı ve eklemlerde iltihaplanma.

 • Yaygın olmayan:
 • • Yetişkinlerde eklem ağrısı,

 • • Mantar süper enfeksiyonları (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması),

 • • Kandaki eozinofil adı verilen ve bir çeşit beyaz kan hücresi olan kan hücreleri sayısında artış,

 • • İştahsızlık,

 • • Hareketlilik (hiperaktivite),

 • • Huzursuzluk,

 • • Baş ağrısı,

 • • Baş dönmesi,

 • • Uyku bozuklukları,

 • • Tat alma bozuklukları,

 • • Kusma,

 • • Karın ağrısı,

 • • Mide rahatsızlığı (hazımsızlık/mide yanması) veya gaz şişkinliği gibi sindirim problemleri,

 • • Bazı maddelerin kan seviyesinde yükselme (Karaciğer enzimlerinde (transaminaz) ve/veya bilirubinde artış),

 • • Döküntü,

 • • Kaşıntı,

 • • Kurdeşen,

 • • Böbrek fonksiyon bozukluğu,

 • • Kas ve kemiklerde ağrı, iyi hissetmeme (asteni) veya ateş,

 • • Kanda alkalen fosfataz (kanda belli bir madde) artışı,

 • Seyrek:
 • • Kas ağrısı, eklem iltihabı, kas gerginliğinde artış ve kramp,

 • • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen) (2. Bölüm “SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • • Kan hücrelerinin sayısında azalma ya da artma (lökopeni, lökositozis, nötropeni, anemi),

 • • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,

 • • Alerjik reaksiyon, şişme (ödem) veya deri ve mukozal yüzeylerin aniden şişmesi (anjiyoödem)

 • (2. Bölüm “SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • • Kan şekerinde artış (hiperglisemi),

 • • Kan şekerinde düşüş (hipoglisemi) (2. Bölüm “SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız),

 • • Ani zihin karışıklığı (konfüzyon),

 • • Yönünü şaşırma (oryantasyon bozukluğu),

 • • Kaygı reaksiyonları,

 • • Garip rüyalar,

 • • Depresyon (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etmeye varma olasılığı)

 • (2. Bölüm “SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • • Gerçek olmayan şeyleri görme, duyma veya hissetme (halüsinasyon),

 • • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,

 • • His azalması,

 • • His kaybı,

 • • Titreme,

 • • Denge bozukluğu,

 • • Görme bozuklukları (diplopi adı verilen çift görme dahil),

 • • Kulak çınlaması,

 • • İşitme kaybı,

 • • İşitmede azalma,

 • • Kalp atım hızında artma (taşikardi),

 • • Kan damarlarında genişleme (vazodilatasyon),

 • • Tansiyon düşüklüğü,

 • • Bayılma,

 • • Nefes darlığı (astımla ilgili durumlar dahil), astım benzeri belirtiler (semptomlar),

 • • Karaciğer yetmezliği,

 • • Safra akışında tıkanıklığa bağlı sarılık,

 • • Karaciğer iltihabı (hepatit),

 • • Işığa duyarlılık (2. Bölüm “SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • • Böbrek yetmezliği,

 • • İdrarda kan olması,

 • • İdrarda kristaller olması,

 • • İdrar yolları iltihabı,

 • • Vücutta su tutulmasına bağlı şişlik (ödem),

 • • Aşırı terleme,

 • • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı.

 • Çok seyrek:
 • • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık (hemolitik anemi) (2. Bölüm

 • “SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması (pansitopeni) (hayatı tehdit edici),

 • • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında tehlikeli bir şeklide azalma (agranülositoz) (2.

 • Bölüm “SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),

 • • Serum hastalığı benzeri reaksiyon (bir çeşit alerjik reaksiyon),

 • • Akıl sağlığında bozukluklar (intihar fıkri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etmeye varma olasılığı olan psikolojik reaksiyonlar) (2. Bölüm “SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • • Migren,

 • • Koordinasyon bozukluğu,

 • • Yürüme güçlüğü,

 • • Koku alma bozuklukları,

 • • Kafa içi basıncı artması (intrakraniyal basınç ve pseudotümör serebri),

 • • Görsel renk bozuklukları (vaskülit),

 • • Damar iltihabı,

 • • Pankreas iltihabı,

 • • Çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilen karaciğer hasar (karaciğer nekrozu) (2. Bölüm “SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • • Deri altında küçük kanama noktası (peteşiler); çeşitli cilt döküntüleri veya döküntüler

 • • Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi (2. Bölüm “SANSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.).

 • Bilinmiyor:
 • • Çok heyecanlı hissetme (mani) veya çok fazla iyimserlik veya aşırı hareketlilik (hipomani)

 • • Anormal hızlı kalp ritmi, hayatı tehdit edici düzensiz kalp ritmi, kalp ritminde düzensizlikler (“QT aralığı uzaması” adı verilen, kalbin elektrik aktivitesini gösteren EKG’de gözüken)

 • • Kan pıhtılaşması üzerinde etkiler (Vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda).

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU