İlaç Ara

LEVOCUR 750 mg 7 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı
70 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
7
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

LEVOCUR 750 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

750mg levofloksasine eşdeğer 768,45 mg levofloksasin hemihidrat.

 • Yardımcı maddeler

  Krospovidon, prejelatinize nişasta, kolloidal silikon dioksit, talk, magnezyum stearat, Opadry II White 85G18490 [titanyum dioksit (E171), polivinil alkol, talk, PEG 3350, lesitin (soya) (E322)].

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. LEVOCUR nedir ve ne için kullanılır?

  2. LEVOCUR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. LEVOCUR nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. LEVOCUR’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.LEVOCUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LEVOCUR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Levofloksasin veya LEVOCUR’un bileşimindeki herhangi bir maddeye veya florokinolon grubu diğer antibakteriyel ilaçlara (moksifloksasin, siprofloksasin, gemifloksasin, ofloksasin) karşı alerjiniz varsa,

 • Florokinolon grubu antibiyotik kullanırken bir tendon (kasları ve kemikleri birleştiren bağ) problemi yaşadı iseniz,

 • Sara nöbeti geçirdiyseniz,

 • Özellikle yaşlı hastalarda veya kortikosteroid (kortizon ve benzeri ilaçlar) alan hastalarda,

 • LEVOCUR tedavisi sırasında tendon iltihaplanması ve ağrı gelişir ise,

 • LEVOCUR tedavisi sırasında veya hemen sonrasında ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,

 • Gebeyseniz, gebelikten şüpheleniyorsanız ya da gebe kalmayı planlıyorsanız,

 • Bebeğinizi emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız,

 • Bu ilaç sadece yetişkinler içindir. 18 yaş altındaki çocuklara verilmemelidir.

 • LEVOCUR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  LEVOCUR dahil florokinolonlar, sakatlığa sebep olabilen ve potansiyel geri dönüşümsüz ciddi advers reaksiyonlarla (yan etkiler) ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen advers reaksiyonlar kas iskelet ve periferal sinir sistemi (tendinit, tendon kopması, tendonlarda şişme veya enflamasyon, karıncalanma veya uyuşma, kol ve bacaklarda uyuşukluk, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü, eklem ağrısı, eklemlerde şişme gibi), artralji (eklem ağrısı), miyalji (kas ağrısı), periferal nöropati ve merkezi sinir sistemi etkileridir (halüsinasyon, anksiyete, depresyon, intihar eğilimi, insomnia, şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon) (Bkz. Bölüm 4. “Olası yan etkiler nelerdir?”).

  Bu reaksiyonlar, LEVOCUR’a başlandıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her yaş grubundan veya önceden mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu advers reaksiyonları yaşamıştır.

  Herhangi bir ciddi advers reaksiyonun ilk bulgularının veya belirtilerinin ortaya çıkması durumunda LEVOCUR derhal kesilmelidir. Ayrıca, florokinolonlarla bağlantılı olarak bu ciddi advers reaksiyonlardan herhangi birini yaşayan hastalarda LEVOCUR dahil florokinolonların kullanımından kaçınılmalıdır.

  Eğer;

 • Bilinen kalp hastalığınız ya da kalpte iletim ile ilgili aile hikayeniz (QT uzaması) var ise,

 • Diyabet (şeker) hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,

 • Sinir sistemi ya da zihinsel (mental) hastalığınız var ise,

 • Beyin tahribatına neden olan, felç ya da diğer beyin hastalıkları geçirdiyseniz,

 • 65 yaşında ya da üzerindeyseniz,

 • Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği hastalığınız var ise,

 • Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise (doktorunuz ilaç dozunuzu düşürebilir),

 • Karaciğer ile ilgili sorunlarınız var ise,

 • Güneş ışığına ve solaryum gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız,

 • Daha önce nöbet (havale) geçirdiyseniz,

 • Kortikosteroid içeren ilaçları kullanıyor iseniz,

 • Öyküsünde myastenia gravis (sinir-kas iletiminde bozulma ve buna bağlı olarak miyastenili hastaların duyduğu anormal yorgunluk hali) bulunan hastalarda, LEVOCUR’u dikkatli kullanınız.

 • Eğer geniş bir kan damarının genişlemesi veya “şişmesi” (aort anevrizması veya geniş damar periferik anevrizması) teşhisi konulduysa.

 • Eğer daha önce aort diseksiyonu atağı geçirdiyseniz (aort duvarında yırtık).

 • Eğer aile öykünüzde aort anevrizması ya da aort diseksiyonu varsa veya diğer risk faktörleri ile zemin hazırlayan durumlara sahipseniz (örn. Marfan sendromu veya vasküler Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları veya Takayasu arteriti, dev hücreli arterit, Behçet hastalığı gibi vasküler hastalıklar, yüksek tansiyon veya bilinen ateroskleroz)

 • Karnınızda, göğsünüzde veya sırtınızda ani ve şiddetli ağrı hissederseniz derhal bir acil servise başvurunuz.

  LEVOCUR kullanırken güneş ışığına maruz kalmanız durumunda cildinizde hassasiyet ve güneş yanığı oluşabilir. Bu nedenle yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanınız, kollarınızı ve bacaklarınızı örtecek kıyafetler ile şapka giyiniz, güneşlenmekten kaçınınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  LEVOCUR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LEVOCUR’u çiğnemeden, yeterli miktarda sıvı ile alınız. Film tabletleri yemek sırasında veya yemek aralarında alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle LEVOCUR hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LEVOCUR emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  LEVOCUR baş dönmesi, sersemlik, uyku hali gibi istenmeyen etkilere neden olabilmektedir. Bu yan etkilerden bazıları dikkat toplama ve refleks hızı üzerine etki edebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

  LEVOCUR’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LEVOCUR lesitin [soya (E322)] ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Demir tuzları (kansızlık için kullanılır), çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler (mide yanması için kullanılırlar) ve sukralfat (mide ülserinde kullanılır) ile levofloksasin birlikte alındığında, levofloksasinin emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, LEVOCUR uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.

 • Kalsiyum karbonat ile birlikte uygulanması halinde farmakokinetiğinde klinikte önemli olabilecek herhangi bir değişiklik olmaz.

 • Kinolonlarla teofilin (nefes darlığında kullanılır) düzeylerinde artış saptandığı için LEVOCUR ile birlikte kullanımında teofilin düzeyleri izlenmelidir. LEVOCUR ile birlikte teofilinin kullanılması durumunda sara nöbeti riski artabilir.

 • LEVOCUR ile K vitamini antagonisti olan varfarinin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.

 • Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların (aspirin, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen ve indometazin), LEVOCUR ile birlikte alınması halinde, sara nöbeti geçirme riski artabilir.

 • Levofloksasin ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi (hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

 • Probenesid (gut hastalığında kullanılır) ve simetidin (mide yanmasında kullanılır) LEVOCUR’un böbreklerden atılımını azaltabilir.

 • LEVOCUR siklosporinin (organ nakillerinde kullanılır) etkisini uzatabilir.

 • LEVOCUR ile birlikte kullanılması durumunda; antiaritmikler (kinidin ve amiodoron; anormal kalp ritmi tedavisinde kullanılırlar), depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • (trisiklik antidepresanlar; amitriptilin ve imipramin) ve bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (makrolid antibiyotikler, eritromisin, azitromisin ve klaritromisin) kalp ritminiz üzerine etki edebilir.

 • LEVOCUR’un kortikosteroidler ile kullanımı halinde, tendon iltihabı olma olasılığı daha yüksektir.

 • Opiatlar olarak isimlendirilen güçlü ağrı kesicilerin LEVOCUR ile birlikte kullanılması, idrar testlerinde “yalancı pozitif” sonuçların çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle bu tip bir ilaç kullandığınız takdirde doktorunuza söyleyiniz.

 • 5.LEVOCUR’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEVOCUR’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEVOCUR’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi:      Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.

  Esenler / İSTANBUL

  Tel: 0 850 201 23 23

  Faks: 0 212 481 61 11

  E-mail: [email protected]

  Üretim Yeri:         Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

  Adapazarı / SAKARYA

DEVAMINI OKU

2.LEVOCUR nedir ve ne için kullanılır?

LEVOCUR, etkin madde olarak sentetik, florokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyel olan levofloksasin içeren, beyaz renkli, oblong, bikonveks, film tabletler halindedir.

LEVOCUR, her bir film tablet 750 mg levofloksasine eşdeğer levofloksasin hemihidrat içeren, 5 ve 7 film tabletlik PVC-PVDC/Alüminyum folyo blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

LEVOCUR, akciğer, sinüs, idrar yolu, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

LEVOCUR, aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Toplum kökenli pnömoni (Zatürre)

 • Hastane kaynaklı (nozokomiyal) pnömoni

 • Kronik bronşitin akut alevlenmesi (Uzun süredir devam eden nefes alma zorluğu oluşturan solunum yolu enfeksiyonları)

 • Akut bakteriyel sinüzit (Sinüs iltihabı)

 • Komplikasyon yapmamış ve komplikasyon yapmış (şiddetli) üriner sistem enfeksiyonları (İdrar yolu enfeksiyonları)

 • Kronik bakteriyel prostatit (Uzun süredir devam eden prostat iltihabı)

 • Akut piyelonefrit (Böbrek enfeksiyonu)

 • Komplikasyon yapmamış ve komplikasyon yapmış (şiddetli) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (Cilt ya da cilt altı enfeksiyonları)

 • Şarbon hastalığının mikrobunun solunum yolu ile alınma ihtimali durumunda (Maruz kalma sonrası inhale şarbon)

 • DEVAMINI OKU

  3.LEVOCUR nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve LEVOCUR ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

 • LEVOCUR günde bir kez uygulanır.

 • Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

 • Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

 • Genel olarak tüm antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi LEVOCUR tedavisi de hastanın ateşsiz (afebril) olmasından veya bakteriyel eradikasyonun sağlanmasından sonra 48 - 72 saat daha sürdürülmelidir.

 • Uygulama yolu ve metodu

 • LEVOCUR, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

 • Film tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.

 • Film tabletleri günün aynı saatlerinde alınız.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğinde LEVOCUR dozunun ayarlanması gerekir. LEVOCUR kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Hemodiyalizin ve sürekli ambulatuar peritoneal diyalizin LEVOCUR’un vücuttan uzaklaştırılmasında etkisi yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

  Eğer LEVOCUR’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LEVOCUR kullanırsanız

  LEVOCUR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı doz alımında konfüzyon, baş dönmesi, şuur kaybı ve sara kasılmaları gibi merkezi sinir sistemi belirtileri; bulantı, mide yanması gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları ve kalp atım ritminin bozulması gibi kalp belirtileri ortaya çıkabilir.

  Aşırı doz alma durumunda derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

  LEVOCUR'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir dozu unutursanız, endişelenmeyiniz. Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz bir tane alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LEVOCUR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi LEVOCUR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın       :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek       :1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa, LEVOCUR’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Çok seyrek
 • Bir alerjik reaksiyonunuz varsa. Belirtiler şunları içerebilir: Kızarıklık, yutkunma veya nefes alma problemleri, dudak, yüz, boğaz veya dilde şişme

 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LEVOCUR’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Seyrek

 • Kanlı da olabilen sulu ishal, olasılıkla mide krampları ve yüksek ateş. Bunlar ciddi bir bağırsak probleminin belirtileri olabilir.

 • Tendon iltihaplanması ve ağrı. En sık olarak aşil tendonu etkilenir ve bazı olgularda tendon kopabilir.

 • Kasılmalar (konvülsiyonlar)

 • Çok seyrek
 • Yanma, karıncalanma, ağrı veya uyuşukluk. Bunlar bazen “nöropati” adı verilen bir durumun belirtileri olabilir.

 • Bilinmiyor
 • Göz etrafında, dudakta, ağızda, burunda ve cinsel bölgede derinin kabarma veya dökülmesini kapsayan şiddetli deri döküntüleri

 • İştah kaybı, gözler ve deride sarı renklenme, idrarın koyulaşması, kaşıntı veya karında ağrı. Bunlar karaciğer problemlerinin belirtileri olabilir.

 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: Yaygın

  Hasta hissetmek (bulantı) ve ishal

 • Kandaki bazı karaciğer enzim düzeylerinde artış

 • Yaygın olmayan
 • Kaşıntı ve deride kızarıklık

 • İştah kaybı, mide rahatsızlığı veya hazımsızlık (dispepsi), kusma veya karın bölgesinde ağrı, şişkinlik veya kabızlık

 • Baş ağrısı, sersemlik hissi, baş dönmesi, uykusuzluk veya sinirlilik hali

 • Karaciğer veya böbrek problemlerine bağlı olarak kan testlerinde anormal sonuçlar

 • Bazı kan testlerinin sonuçlarında beyaz kan hücrelerinin sayısında görülen değişiklikler

 • Halsizlik

 • Diğer bakterilerin veya mantarların sayısında, tedavi edilmesi gerekebilecek değişiklikler

 • Seyrek
 • Ellerinizde ve ayaklarınızda karıncalanma hissi (parestezi) veya titreme

 • Endişe, sıkıntı hissi, depresyon, huzursuzluk veya bilinç bulanıklığı

 • Çarpıntı veya kan basıncının düşmesi

 • Eklem ağrısı veya kas ağrısı

 • Trombosit (kanın pıhtılaşmasında görev alır) sayısında azalmaya bağlı olarak morarma ve kanama

 • Akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısında azalma

 • Soluk almakta zorluk veya hırıltılı solunum (bronkospazm)

 • Nefes darlığı (dispne)

 • Ciddi kaşıntı veya deri döküntüsü

 • Çok seyrek
 • Güneş ve ultraviyole ışığa karşı cilt hassasiyetinin artması

 • Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi). Bu durum diyabeti olan kişiler için önemlidir.

 • Görme ve duyma bozuklukları veya tat ve koku bozuklukları

 • Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya işitmek (halüsinasyonlar), intihar düşünce ve davranışları dahil kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar

 • Dolaşım bozukluğu (anafilaksi benzeri reaksiyon)

 • Tendon yırtılması (bu istenmeyen etki tedavinin ilk 48 saati içinde ve her iki tarafta ortaya çıkabilir), kas zayıflığı. Bu durum myastenia gravis’i (sinir-kas iletiminde bozukluk) olan kişilerde önemlidir.

 • Karaciğer iltihabı, böbrek bozuklukları ve alerjik bir böbrek reaksiyonu olan interstisyel nefrite bağlı olarak gelişebilen böbrek yetmezliği

 • Ateş, boğaz ağrısı ve geçmeyen genel bir hastalık hissi. Bunun nedeni beyaz kan hücrelerinin sayısındaki bir düşüş olabilir.

 • Ateş ve alerjik akciğer reaksiyonları

 • Myastenia gravisin şiddetlenmesi

 • Bilinmiyor
 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısında düşüş (anemi). Bu durum, kırmızı kan hücrelerinin zarar görmesinden ve tüm kan hücresi tiplerinin sayısındaki azalmadan dolayı cildi soluk veya sarı hale sokabilir.

 • Aşırı bağışıklık yanıtı (aşırı duyarlılık)

 • Aşırı terleme

 • Sırt, göğüs, kol ve bacaklarda ağrı

 • Hareket etme ve yürümede güçlük

 • Porfirisi (çok seyrek görülen bir metabolik hastalık) olan kişilerde porfiri atakları

 • Alerjik bir reaksiyona bağlı olarak kan damarı iltihabı

 • Bunlar LEVOCUR’un hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU