İlaç Ara

LOREN 500 mg 7 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Atayurt İlaç San. İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti
Satış Fiyatı
53.43 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
7
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

LOREN 500 mg Film Kaplı Tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film tablet 500 mg levofloksasine eşdeğer 512,46 mg levofloksasin hemihidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Hidroksipropilmetil selüloz, krospovidon, Avicel PH 102, sodyum • stearil fumarat, tabcoat TC-pembe [polietilen glikol, polisorbat, titanyum dioksit (El71), kindin sarısı (E104), indigo karmin (E132), gün batımı şansı (El 10)].

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LOREN nedir ve ne için kullanılır?

2. LOREN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LOREN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LOREN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.LOREN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LOREN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer LOREN’in etken maddesi olan levofloksasin ya da bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise kullanmayınız, (yardımcı maddeler listesine bakınız)

• Sara (epilepsi) hastalığınız varsa kullanmayınız. Aksi takdirde kasılma (konvülziyon) riski artar.

• Daha önce, florokinolon sınıfı bir antibiyotik tedavisi ile bağlantılı tendon problemleri (örneğin: tendon iltihabı) ile karşılaştıysanız LOREN kullanmayınız. Çünkü, LOREN ile de, tendon yırtılması veya benzeri problemlerle karşılaşabilirsiniz.

• 18 yaşından küçüklerde kullanmayınız. Büyüyen kemiklerin kıkırdaklarına zarar verebilir:

• Hamile iseniz

Emzirme

• Kalp atımlarınızda aksama varsa kullanmayınız.

LOREN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• LOREN’i kullandığınızda ışığa olan hassasiyetiniz artacaktır. Bu yüzden, tedavi süresince solaryuma girmeyiniz ve güneş altında durmamaya dikkat ediniz.

• Böbrek yetmezliğiniz varsa bunu doktorunuza bildiriniz. LOREN’in kullanımı ile ilgili doktorunuzun talimatlarına dikkat ediniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

LOREN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LOREN’i yemek sırasında veya yemek aralarında herhangi bir zamanda alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz LOREN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız LOREN kullanmayınız; bebeğiniz üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Araç ve makina kullanımı

• Bu ilacın baş dönmesi, uyku hali, görüş bozuklukları gibi yan etkileri, konsantre olma ve reaksiyon gösterme yeteneğinizi zayıflatabilir.

• Konsantre olma ve reaksiyon gösterme yeteneğinizin zayıfladığım hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız, benzer faaliyetlerde bulunmayınız.

LOREN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LOREN 0,078 mg günbatımı sarısı içerir. Gün batımı sarısı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

LOREN sodyum stearıl fumarat içerir. Sodyum stearil fumarat alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Ayrıca her bir- tablette 0.78 mg sodyum içerir. Bu nedenle sınırlı sodyum diyeti uygulayanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Mide duvarını koruyan ilaçlar (magnezyum veya alüminyum içeren antiasİt, sukralfat) veya demir içeren ilaçlar

• Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (teofılin)

• Nonsteroidal analjezik-ant i i nflamatuvar ilaçlar (etofenamat)

• Siklosporin

• K vitamininin etkisini azaltan veya önleyen ilaçlar (varfarin)

kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczacınıza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.LOREN’in saklanması

LOREN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LOREN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LOREN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Atayurt İlaç Sanayi ve Sağlık Hizmetleri İç Dış Ticaret Limited Şirketi .Girne Mah. Atatürk Cad, No:3i ■Maltepe/İSTANBUL. .

Üretici: Dinçsa İlaç San. Ve Tic. A.Ş.

Organize San. Bö1. Avar Cad. No: 2 Sincan – ANKARA

DEVAMINI OKU

2.LOREN nedir ve ne için kullanılır?

LOREN'in etkin maddesi florokinolon grubu bir antibiyotik olan levofloksasindir.

LOREN 500 mg Film Tablet, 7 film tabletlik blister ambalajda bulunur.

LOREN, çeşitli bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

• Sinüzit

• Uzun süredir devam eden nefes alma zorluğu olan hastalardaki solunum yollan enfeksiyonları

• Zatürre

• İdrar yolu enfeksiyonları

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• Prostat enfeksiyonu

DEVAMINI OKU

3.LOREN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanınız. Önerilenden fazla miktarda ilaç kullanmayınız. Genel olarak kullanılan doz, günde bir tablettir.

• Tedavinin süresi, enfeksiyonunuzun türüne ve şiddetine bağlıdır.

Uygulama yolu ve metodu

• LOREN'i çiğnemeden bir bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez. Ağır ve orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda ve diyaliz hastalarında doz doktorun önereceği şekilde azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Kendinizi iyi hissetseniz bile ilacınızı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca almaya devam ediniz. Herhangi bir yan etkiden dolayı bırakmanız gerektiğini hissederseniz, bir sonraki dozu almadan önce doktora başvurunuz.

Eğer LOREN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LOREN kullanırsanız

LOREN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda gotürünüz.

Aşırı doz kullanımı halinde, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, bilinç bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi belirtileri ve anormal kalp ritmi gibi kalp rahatsızlıkları görülebilir.

LOREN'i kullanmayı unuttuysanız

Tabletinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız. Ancak bir sonraki tabletinizin saati gelmiş veya yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinizi sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bu durum, aşırı doz almanıza neden olabilir.

Birden fazla dozu almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

LOREN ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

LOREN ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi LOREN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LOREN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Solunum güçlüğü

• Yüzün, dudakların, dilin ve boğazın şişmesi Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin LOREN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kasılma (konvülziyontar)

• Bilinç bulanıklığı (konfüzyon), var olmayan şeyler görmek (halüsinasyon)

• Deride kızarma, kabarma, dökülme

• Normalden az idrar yapma veya hiç yapamama

• Titreme veya ürperme

• Kolay yaralanma veya kanama, anormal'güçsüzlük

• Olağan dışı düşünceler veya davranışlar

• Baş dönmesi, mide ağrısı, vücut sıcaklığında azalma, iştah kaybı, İdrarın koyu renkli olması, dışkının kil renkli olması, sarılık (deri veya gözlerin sararması)

• Eklemlerinizin yakınında ani ağrı veya şişme (özellikle kol veya ayak bileğinde)

• Hissizlik, yanma, karıncalanma hissi

• Sulu veya kanlı ishal

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Huzursuzluk Veya endişe

• Baş dönmesi, kusma, ishal, mide ağrısı

• Baş ağrısı, uyuşukluk, sersemlik

• Uyku problemleri (uyuyamama)

• Vajinada kaşıntı

• Deride hafif kaşıntı

Bunlar LOREN'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU